1 / 3

Wodociągi Białostockie realizują trzeci współfinansowany przez Unię Europejską Projekt „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Dzięki działaniom oszczędnościowym uzyskały zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę kanalizacji sanitarnej w dwunastu ulicach.

Do wybudowania pozostała jeszcze sieć w ulicach: Polnej, Kiemliczów, Rzędziana, Wasilkowskiej, Zwierzynieckiej. Zakończenie prac w tych ulicach planowane jest w grudniu 2021 r.

Budowa, przebudowa lub modernizacja sieci została wykonana na ulicach: Sejneńskiej, Handlowej, Hurtowej, Magazynowej i Składowej na os. Bażantarnia, Angielskiej, Kieleckiej, Mohylowskiej, Toruńskiej oraz fragmentach ulic: Bema i Młynowej w Centrum, a także ulic: Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej, na osiedlu Bacieczki, Kozłowej-Białostoczek, Saturna, Brzechwy, Sowlańskiej, Nowakowskiego, Zawady-Lodowa-Chmielowa, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej oraz Płockiej i Przytorowej. Zaawansowanymi technicznie metodami bezwykopowymi dokonano renowacji dużych kanałów sanitarnych pod ruchliwymi ulicami w centrum miasta: Akademicką, Legionową, Malmeda, Spółdzielczą oraz ul. Zwycięstwa.

W latach 2017-2018 na terenie białostockiej oczyszczalni ścieków zbudowano dwa nowe bloki biologiczne, co wpłynęło na lepszy efekt oczyszczania płynnych nieczystości z całej aglomeracji. Obecnie trwa hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni w celu likwidacji lub ograniczenia oddziaływania uciążliwych zapachów towarzyszących procesom oczyszczania ścieków.

W latach 2017-18 na terenie Stacji Uzdatniania Wody Jurowce zbudowano pierwszą elektrownię fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne Wodociągów Białostockich. W SUW Wasilków aktualnie trwa modernizacja stawów infiltracyjnych, w których jest gromadzona woda powierzchniowa z rzeki Supraśl na potrzeby ujęcia wody dla Białegostoku i Wasilkowa.

29 września 2020 r. na terenie Wydziału Produkcji Wody Wasilków-Pietrasze, odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem był nowo wybudowany III Pulsator na SUW Pietrasze w ramach projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Białegostoku i Gminy Wasilków”. Podczas konferencji odbyło się zwiedzanie nowo wybudowanego III Pulsatora wraz z informacją o technologii uzdatniania wody zaś briefing prasowy był połączony z degustacją białostockiej wody.

Nowe urządzenie zwiększa wydajność procesu koagulacji wody, przez co cała technologia uzdatniania wody staje się jeszcze bardziej efektywna i skuteczna. Zakończenie realizacji całego projektu jest zaplanowane na wiosnę 2022 r. Jego całkowita wartość to ponad 170 mln zł netto. Dofinansowanie z UE (z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) wyniesie niemal 109 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj