Jedna z gmin na Podkarpaciu musi w trybie “alarmowym” znaleźć chętnego do przejęcia odbioru odpadów. Przedsiębiorstwo, które zajmowało się tym do tej pory wypowiedziało gminie umowę. Powodem był brak zgody samorządu podniesienie stawki za odbiór śmieci.

Nisko to wiejsko-miejska gmina na Podkarpaciu położona w powiecie niżańskim. Mieszka w niej 22 tysiące osób. Od 10 stycznia z ich posesji nie są odbierane odpady. Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk wydał w tej sprawie oświadczenie.

Negocjacje bez efektu

W piśmie można przeczytać, że w związku z wystąpieniami FCC Tarnobrzeg były prowadzone w urzędzie gminy i miasta rozmowy w sprawie zmiany warunków umowy nr na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Gmina nie miała możliwości zgodnie z prawem podwyższyć kwoty obowiązującego wynagrodzenia do wysokości oczekiwanej przez spółkę – informują urzędnicy. Podczas negocjacji nie udało się osiągnąć kompromisu.

Gospodarka odpadami coraz droższa. Branża domaga się zmian [WIDEO]

Nisko chce jak najszybciej zorganizować zastępczy odbiór odpadów i zniwelować uciążliwości dla mieszkańców. Mieszkańcy proszeni są jednocześnie o niewystawianie odpadów do czasu ogłoszenia nowego harmonogramu odbioru.

– Zwracam się z apelem do mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji – napisał burmistrz na stronie internetowej Niska.

Gospodarka odpadami zdrożała – tłumaczy firma odbierająca śmieci

FCC Tarnobrzeg, które od 2016 r. odpowiadało za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, w ubiegłym roku wystąpiło do samorządu o ustalenie nowych wyższych stawek dla tej usługi. Jednak strony się nie porozumiały. Władze gminy tłumaczą, że muszą kierować się przepisami prawa.

Zarząd FCC Tarnobrzeg poinformował, że konieczność aktualizacji stawek wynikała z nadzwyczajnej zmiany warunków prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności w trakcie roku 2018. Wzrost kosztów ma wynikać przede wszystkim z dwóch czynników: z kilkukrotnego wzrostu ilości generowanych frakcji odpadów zbieranych selektywnie na terenie gminy oraz wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów na instalacjach zewnętrznych.

FCC Tarnobrzeg zmuszone było wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów, gdyż świadczenie umowy na dotychczasowych warunkach naraziłoby spółkę na rażące straty, deklaruje zarząd firmy. Zwrócono też uwagę, że nie dotyczy to tylko wymienionego przedsiębiorstwa, ale wzrastające koszty działalności to ogólny trend na rynku odpadów.

Źródło: Gmina Nisko, Portal Tygodnika “Sztafeta”

Czytaj więcej

Skomentuj