O 60 dni wydłużone zostały terminy składania raportów o stanie gmin oraz powiatów. Sejm przyjął poprawki samorządowców.

Poprawkę przyjętą przez Sejm dotyczącą gmin przygotował Związek Miast Polskich. Z inicjatywą zmian w przepisach dotyczących powiatów wystąpił Związek Powiatów Polskich.

Z inicjatywy ZMP wniesiono w Senacie RP trzy poprawki do ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jak informuje ZMP, przedstawiciele rządu zaakceptowali wstępnie jedną z nich – zapis dotyczący wydłużenia terminu składania raportu o stanie gminy o 60 dni. Została ona przyjęta także przez Sejm 14 maja.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 marca, JST otrzymały możliwość przedłużenia terminów podjęcia uchwał w sprawie absolutoriów. – W konsekwencji przesunięcie terminu rozpatrywania absolutorium automatycznie przesuwa termin rozpatrywania raportu o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego, a także udzielania wotum zaufania. Termin na przedłożenie raportu – do 31 maja – pozostał jednak bez zmian – informował ZMP.

Tymczasem raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego, który jest dokumentem o charakterze sprawozdania merytorycznego, zawiera również informacje odnoszące się do sytuacji finansowej jednostki. Właśnie dla zachowania spójności samorządowcy apelowali o odpowiednie wydłużenie o 60 dni terminu na przedstawienie raportu organowi stanowiącemu.

Z analogicznym postulatem wystąpił Związek Powiatów Polskich. – Informujemy, że ustawą o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 o 60 dni został wydłużony termin na złożenie raportu o stanie powiatu – informuje ZPP.

Czytaj więcej

Skomentuj