Urząd marszałkowski woj. śląskiego zawarł umowy z sześcioma gminami: Kuźnia Raciborska, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Rudnik i Gorzyce. Otrzymają one dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

Umowy na realizację inwestycji wręczyli przedstawicielom gmin wicemarszałek Wojciech Kałuża i Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Uroczystość odbywała się w urzędzie gminy Gaszowice.

„Cieszę się, że te środki trafiają do gmin na realizację niezbędnych inwestycji. Obserwujemy ubytki w infrastrukturze, ale dzięki realizacjom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mamy środki, by poprawiać jakość życia na tych terenach. Wierzę, że ten proces zakończy się szybko i sprawnie, bo na te inwestycje czekają mieszkańcy” – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Pieniądze na projekty wod-kan

Dofinansowanie otrzymały gminy z subregionu zachodniego: Kuźnia Raciborska, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Rudnik i Gorzyce. Łączna wartość dofinansowania przekroczyła 8,1 mln zł.

„W imieniu gmin z subregionu zachodniego chciałbym podziękować za te środki, przekazane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Problem gospodarki wodno-ściekowej wciąż jest jednym z istotnych wyzwań, z którymi borykają się samorządy, dlatego taka inicjatywa jest niezwykle cenna” – mówił Paweł Bugdol, wójt gminy Gaszowice.

W ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wpłynęły 33 wnioski, z których dofinansowaniem objęto 31 inwestycji na łączną kwotę 35 mln zł.

Gminy wiejskie potrzebują kanalizacji

„Władze województwa dbają o zrównoważony rozwój. Warto pamiętać o tym, że województwo śląskie jest regionem, w którym prawie 24 proc. mieszkańców mieszka na terenach wiejskich. Te środki trafią do sześciu gmin, co w znaczący sposób poprawi gospodarkę wodno-ściekową w subregionie zachodnim” – dodała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Warto przypomnieć, że poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce wciąż jest bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno–ściekową wpływa nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale także hamuje rozwój przedsiębiorczości na tych obszarach.

Czytaj więcej

Skomentuj