Od 8 września w gminie Goleniów w województwie zachodniopomorskim nie będą odbierane śmieci. Dzień wcześniej wygasa umowa pomiędzy gminą Goleniów a przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej na wywóz odpadów.

– Pieniądze przeznaczone na ten cel w budżecie skończyły się w sierpniu. Od wielu miesięcy rada miejska konsekwentnie nie zgadza się na urealnienie stawki za odbiór odpadów, jak również nie dokonała przesunięcia środków, żeby umożliwić nam podpisanie nowej umowy z PGK, które wygrało przetarg na wywóz nieczystości – informuje w specjalnym oświadczeniu mediach społecznościowych burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz.

Jak czytamy w oświadczeniu, w 2020 roku gmina dopłacała do wywozu odpadów blisko połowę.

„W tym roku (2021 – przyp. red.) gmina dopłaca ze środków budżetowych 66% stawki, 800 tys zł. miesięcznie, czyli ponad 9 mln zł rocznie. Gmina Goleniów ma prawdopodobnie najniższą stawkę za odbiór odpadów w Polsce, tj. 12 zł za osobę. Dla porównania w Stargardzie obowiązuje stawka 37 zł od mieszkańca, w Stepnicy – 27 zł/os., w Opolu – 28 zł/os., w Łodzi – 34 zł/os., a w Szczecinie – 8,80 zł za 1 m3 zużytej wody” – pisze burmistrz.

Jak przypomina włodarz Goleniowa, ostatnia, dwudziesta druga próba podjęcia tematu gospodarki odpadami komunalnymi to kwiecień 2021 r.

– Podjęliśmy próby przedłużenia umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, lecz bez zgody rady miejskiej jest to niemożliwe. Jedyne, co mi pozostaje, to przeprosić mieszkańców za zaistniałą sytuację – informuje na koniec burmistrz Krupowicz.

Czytaj więcej

3 Komentarze

 1. Podwyżka do 31 zł z 12 zł to dla nas mieszkańców duży skok cenowy, a można było tego wszystkiego uniknąć wprowadzając podwyżkę stopniowo, tym bardziej, że włodarze mieli wcześniej świadomość, że brakuje pieniędzy. Druga sprawa, o której nikt nie mówi, pomimo tego, ze śmieci nie są wywożone to i tak my mieszkańcy mamy ustawowy obowiązek płacić gminie comiesięczną opłatę. Dodatkowo PSZOK w Goleniowie został zamknięty do odwołania.

 2. A Radni znają ten przepis? Zasypcie ludzie gminę fakturami, to się szybko rada poda do dymisji.
  Art. 6s. W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów
  komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest
  obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi
  odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do
  rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.

Skomentuj