Od 2017 r. miasto prowadzi zadania inwestycyjne dotyczące zagospodarowania wód opadowych. Projekt uzyskał dofinansowanie, które pozwala na budowę zbiorników retencyjnych, kanalizacji deszczowej, separatorów, zbiorników podziemnych i wielu innych urządzeń zagospodarowujących i oczyszczających wodę. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 w ramach Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Dotychczas zrealizowano:

  • budowę nowego zbiornika retencyjnego oraz przebudowa istniejącego naturalnego zbiornika wodnego; budowa wylotów do odbiorników wraz z układem podczyszczania; renowacja istniejących rowów melioracyjnych,
  • budowę zbiornika podziemnego z szaletem oraz punktem poboru wody w parku Słowiańskim,
  • budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej (na odcinku od cmentarza do ul. Roosevelta),
  • budowę dodatkowego kanału deszczowego w al. ks. Andrzejewskiego wraz z separatorem oraz budowę nowego wylotu do Kłodawki, remont istniejących kanałów w ul. Roosevelta oraz Kosynierów Gdyńskich,
  • remont istniejącego zbiornika retencyjnego zlokalizowanego przy ul. Szmaragdowej
  • renowację odcinków kanalizacji deszczowej przy ul. Szarych Szeregów.

Obecnie realizowana jest budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej, Bazaltowej, Owocowej i Świerkowej.

Trwa też weryfikacja złożonych ofert, związanych z największym kompleksem zadań projektu – zagospodarowaniem zlewni ul. Olimpijskiej.

Zamówienie będzie obejmowało zaprojektowanie oraz wybudowanie zbiornika podziemnego retencyjno-infiltracyjnego o pojemności minimum 3,4 tys. m sześć. wraz z osadnikiem oraz pompownią, który będzie zlokalizowany w pasie drogowym ulicy Ryskiej. Prace obejmą również zagospodarowanie terenu, pogłębienie oraz powiększenie istniejącego stawu oraz nasadzenie roślin hydrofitowych,

Wybudowany zostanie także zespół zbiorników retencyjnych o pojemności min. 2 tys. m sześć., w tym ziemnego rowu przepływowego, oczka wodnego, baterii zbiorników podziemnych, budowę pompowni cyrkulacyjnej, punktu czerpania wód deszczowych, dwóch boisk sportowych. Teren wokół zostanie zagospodarowany, uzupełniony małą architekturą, oświetleniem, nasadzona zostanie zieleń (w tym hydrofitową). Zespół ten zostanie zlokalizowany pomiędzy blokiem przy ul. Gwiaździstej 10, a stadionem OSiR przy ulicy Olimpijskiej. Do tego dojdzie budowa układów podczyszczania ścieków deszczowych, kanalizacji deszczowej (na odcinku około pół kilometra),rozszczelnienie powierzchni 430 m kw. i zaadaptowanie jej na tereny rekreacyjne.

„Konieczność budowy zbiorników retencyjnych jest efektem zmian klimatu. Coraz częściej mamy do czynienia z intensywnymi, nienormatywnymi opadami deszczu, których istniejąca sieć kanalizacji deszczowej nie jest w stanie przejąć” – czytamy w komunikacie gorzowskiego urzędu. „Dla najbardziej zagrożonych obszarów zostały wcześniej opracowane modele hydrologiczne, na podstawie których wskazane zostały odcinki sieci wymagające przebudowy oraz wyposażenia w zbiorniki buforowe. Będą one odciążać instalacje w momencie najintensywniejszych opadów – na tej podstawie wskazane zostały tereny, na których możliwe było rozmieszczenie zbiorników” – piszą urzędnicy.

W przypadku zlewni ul. Olimpijskiej uwzględniono również wpływ rozbudowy Osiedla Europejskiego, z którego wody opadowe trafiają do zlewni ul. Olimpijskiej.

Projekt powinien zostać zakończony z końcem 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj