1 / 4

W Płońsku odbyła się konferencja, której tematem przewodnim była gospodarka o obiegu zamkniętym w gminach w Polsce i na świecie.

Płońska konferencja była okazją do wymiany wiedzy wśród samorządowców z Mazowsza i przedstawicieli norweskich miejscowości Nes i Frogn.

Komunikacja publiczna na biogaz 

Norweskie doświadczenia potwierdzają, że nawet zamożne kraje, a może zwłaszcza one, przyjmują kurs na zmniejszanie zużycia surowców naturalnych. Wszędzie, gdzie to możliwe, powinny zająć te surowce, które są już w obiegu gospodarczym. Jak to powinno wyglądać w procesie budowlanym znakomicie ilustrują przykłady działań gmin Nes i Frogn.

To, że doświadczenia norweskie mogą być impulsem przyspieszającym wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, potwierdzają przykłady rozwiązań zaadaptowanych z sukcesem w Płońsku. Uczestnicy mogli te informacje zweryfikować w praktyce, zwiedzając Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Płońsku.

Na terenie Esval Miljøpark (Parku Środowiskowego) w gminie Nes funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz jedna z najnowocześniejszych w Europie biogazowni, w której przetwarzane są odpady spożywcze z Oslo, a wyprodukowany metan służy do napędu autobusów komunikacji publicznej w Oslo.

Obecnie prowadzone tam działania obejmują m.in. oczyszczanie zanieczyszczonych gleb i frakcji przemysłowych, przyjmowanie odpadów organicznych z Oslo i gminy Nes, pozyskiwanie gazu składowiskowego i wykorzystanie go w przetwarzaniu odpadów żywnościowych, przyjmowanie popiołu (recykling metali): sortowanie metali z popiołu ze spalarni z gminy Oslo w celu dalszego przetwarzania oraz funkcjonowanie stacji odbioru i unieszkodliwiania odpadów.

Płoński klaster energii już wkrótce?

Jak poinformowano podczas konferencji, istniejący od kilkunastu lat klaster OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) w Kjeller zrzesza 90 partnerów: przedsiębiorstw, instytutów badawczych i edukacyjnych oraz podmiotów publicznymi działających w dziedzinie energii odnawialnej i środowiska w regionie Oslo.

W Płońsku także planuje się utworzenie klastra, który przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, a także poprawy bezpieczeństwa energetycznego i stanu środowiska naturalnego. Ideę klastra i koncepcję jego utworzenia (początkowo z udziałem gminy miasta Płońsk, PEC, PGK i PGE) zaprezentowali dr Grzegorz Gałek z UKSW w Warszawie oraz dr Jarosław Osiak z WSEiZ w Warszawie.

Czytaj więcej

Skomentuj