Już po raz czwarty redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz wsparciu stowarzyszeń branżowych chce nagrodzić najlepsze inwestycje w branży wod-kan.

Inicjatywa przez lata zyskała ogromną przychylność branży i poparcie regionalnych stowarzyszeń i fundacji, reprezentujących środowisko przedsiębiorstw oraz managerów wod-kan. Z tego względu, wzorem poprzednich edycji, informacja o konkursie trafia do wszystkich organizacji branżowych (stowarzyszeń, fundacji, klastrów), które mogą zgłaszać swoje nominacje.

Przyjmowane są również zgłoszenia indywidualne – może je przesłać każde przedsiębiorstwo komunalne, wodociągowo-kanalizacyjne lub spółka wodno-ściekowa w Polsce.

Po pierwsze – innowacyjność!

By zasłużyć na miano „Inwestycji Roku 2018 WOD-KAN”, należy nadesłać zgłoszenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, która w części lub całości zakończyła się w 2018 r., a jej innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają ją na tle innych. Formularze i regulamin konkursu można znaleźć tutaj.

Oceny zgłoszeń dokonała kapituła konkursowa, która zbierze się do 20 kwietnia 2019 r. Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Przyznanie tytułów laureatom konkursu nastąpi podczas gali kongresu ENVICON Water (17 czerwca 2019 r.) w Warszawie. Dodatkowo przyznane zostanie specjalne wyróżnienie, tytuł „Summa cum laude”. Kapituła konkursu nagrodzi w ten sposób osobę o wybitnych osiągnięciach na rzecz branży wodociągowo-kanalizacyjnej.  Kolejnym etapem konkursu będzie głosowanie za pośrednictwem strony www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl, w którym będą mogli uczestniczyć wyłącznie członkowie zwyczajni IGWP i członkowie stowarzyszeń regionalnych.

Laureaci sprzed roku

W ubiegłym roku wyróżniono następujące inwestycje:

– w kategorii do 30  tys. mieszkańców: modernizacja oczyszczalni ścieków ,,Leśna” pod kątem przystosowania do usuwania związków biogennych zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach;

– w kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie II, III i IV, zrealizowane przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;

– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: wysokoefektywne przetwarzanie osadów ściekowych w procesie termicznej hydrolizy i głębokiej fermentacji na oczyszczalni w Tarnowie zrealizowane przez Tarnowskie Wodociągi.

W tym roku organizatorzy postanowili nie kontynuować wcześniej prowadzonego konkursu „Manager Roku”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj