Ruszył kolejny etap konkursu Inwestycja Roku 2018 wod-kan. Organizatorzy zapraszają do głosowania na najciekawszy projekt wodociągowo-kanalizacyjny 2018 roku.

To już czwarta edycja konkursu organizowanego wspólnie przez miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja” oraz Izbę Gospodarczą “Wodociągi Polskie”. Decyzją Kapituły Konkursowej w tegorocznej edycji plebiscytu do kolejnego etapu przeszły wszystkie zgłoszone inwestycje w kategoriach do 30 tys. mieszkańców oraz od 30 do 100 tys. mieszkańców.

W kategorii do 30 tys. mieszkańców:

  • Instalacja do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby „Agro-Łeg” zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu,
  • Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie zgłoszona przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie,
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi zgłoszona przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi.

W kategorii od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców:

  • Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Jarosław Dąbrowski w Jaworznie zgłoszona przez Wodociągi Jaworzno,
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów zgłoszona przez Miejską Spółkę Sko-Eko.

W tym roku wobec braku zgłoszeń zrezygnowano z kategorii dla największych przedsiębiorstw (pow. 100 tys. mieszkańców).

Szczegółowe opisy inwestycji oraz formularz głosowania dostępny jest na stronie miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja”. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie członkowie zwyczajni Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i członkowie stowarzyszeń regionalnych. Na głosy czekamy do 20 maja 2019 r.

Przyznanie tytułów laureatom konkursu nastąpi podczas gali ENVICON Water 17 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Czytaj więcej

Skomentuj