563 zabitych i 5509 rannych w 3985 wypadkach – to wstępny bilans zdarzeń na polskich drogach krajowych, ekspresowych i autostradach w 2017 r. Posumowanie stanowi część raportu przygotowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Bilans nie jest ostateczny, bo brane są pod uwagę wstępne dane z Komendy Głównej Policji jeszcze sprzed zamknięcia roku i weryfikacją przez GDDKiA, ale we wskaźnikach widać wyraźną tendencję spadkową. W 2016 r. ofiar śmiertelnych było 6402, 10 lat wcześniej -ponad trzykrotnie więcej.

Remonty dla poprawy bezpieczeństwa dróg

Jak zapewnia GDDKiA, zarządca tych dróg, w ramach poprawy bezpieczeństwa wciąż przebudowuje istniejącą infrastrukturę: – W 2017 r. zrealizowano m.in. budowę i przebudowę 61 skrzyżowań, budowę ponad 127 km chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę 123 zatok autobusowych, wyznaczenie 79 przejść oraz 42 azyli dla pieszych, dodatkowe oznakowanie 25 przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 – czytamy w raporcie przygotowanym przez GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pozostaje największym w kraju beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W trwającej perspektywie finansowej ma otrzymać niemal 10 mld euro. Między innymi dzięki pieniądzom z Unii od 2007 r. oddano do użytku prawie 4 tys. km nowych lub przebudowanych dróg krajowych, ponad 978 km autostrad, około 1,5 tys. km dróg ekspresowych i niewiele mniej, bo 1,4 tys. km dróg krajowych.

Prawie 150 mld zł na drogi przez ostatnie 10 lat

W latach 2007-2017 wydatki GDDKiA to około 145,2 mld zł. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie dróg o długości 3267,7 km. Ma powstać ponad 252 km autostrad, 2,6 tys. km dróg ekspresowych, 35 obwodnic o łącznej długości niemal 370 km. GDDKiA szacuje, że łączna wartość przewidywanych wydatków inwestycyjnych wyniesie 135 mld zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj