Już w poniedziałek 25 stycznia rusza cykl szkoleń online na temat prawa zamówień publicznych. O tym jak je stosować i w jaki sposób interpretować przepisy, aby nie popełniać błędów opowiedzą eksperci z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners.

Lokalna gospodarka odpadami komunalnymi a nowe P.z.p. oraz spółki komunalne w obliczu nowego P.z.p., a także in-house w świetle regulacji nowego P.z.p. i bieżącego orzecznictwa to tematy, które zostaną przedstawione podczas trzech dni szkoleń (25, 29 stycznia oraz 1 lutego). Wydarzenie organizuje firma Abrys.

Tematyka szkoleń

W ramach pierwszego szkolenia, które poprowadzą: Konrad Różowicz, Maciej Kiełbus oraz Krzysztof Drapiński omówione zostaną kluczowe dla efektywnego funkcjonowania lokalnych gospodarek odpadami komunalnymi zmiany wynikające z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedstawione zostaną m.in. kształtowania lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, w tym w świetle zapowiadanych zmian u.c.p.g., roli zamówień publicznych w prawidłowym funkcjonowaniu lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi oraz kształtowania umów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z wymogami nowego P.z.p. Podczas kolejnego szkolenia omówione zostaną kluczowe dla spółek komunalnych zmiany wynikające z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zaprezentowany zostanie m.in. status spółki komunalnej, jako zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy, zmiany proceduralne związane z udzielaniem oraz ubieganiem się o zamówienie publiczne oraz polubowne rozwiązywania sporów. W ramach ostatniego szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące zamówień in-house w świetle zmian jakie wynikają z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz bieżących orzeczeń wydanych przez TSUE i krajowe organy orzecznicze.

Odbiorcy szkoleń

Głównym celem realizacji pięciu szkoleń jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek z zakresu prawa zamówień publicznych. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Zapraszamy również specjalistów ds. zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne w rozmaitych obszarach oraz audytorów i pracowników do spraw kontroli zamówień.

Więcej informacji znajduje się na stronie pzp.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj