Na drzwiach pojazdów komunikacji miejskiej w Lublinie umieszczono naklejki informujące maksymalnej liczbie osób, które mogą się w nich znajdować. Ma to ułatwić dostosowanie się restrykcyjnych przepisów wprowadzony na czas epidemii koronawirusa.

– Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną oznakowane specjalnymi naklejkami informującymi o zakazie wejścia do pojazdu w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób mogących znajdować się w pojeździe – poinformowała rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie Justyna Góźdź. Naklejki zostaną umieszczone w okolicy drzwi wejściowych do pojazdów.

Zarząd apeluje do pasażerów, aby nie wsiadali do autobusu czy trolejbusu w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby pasażerów. – Prosimy o zrozumienie i wspólną odpowiedzialność w tym trudnym i wyjątkowym dla wszystkich okresie – powiedziała rzeczniczka.

Ograniczenia liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej nakłada rozporządzenie ministra zdrowia wydane w związku z epidemią koronawirusa. Zakłada ono, że w pojazdach może być zajęta tylko połowa miejsc siedzących.

W zależności od modelu autobusu i trolejbusu, wskazana na naklejce liczba maksymalnej dozwolonej liczby pasażerów będzie inna. W 18-metrowym autobusie przegubowym może jechać 21 osób, a w standardowym pojeździe 12-metrowym pasażerów – 17. Do pojazdu o długości 9 m wpuszczone zostanie 9 osób.

W ocenie rzeczniczki z respektowaniem nowych ograniczeń nie powinno być problemów, biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich dniach komunikacją miejską jeździ bardzo mało osób. Średnia liczba pasażerów w godzinach szczytu oscyluje pomiędzy 10 a 20 osób.

Jeśli jednak okaże się, że liczba pasażerów będzie większa, zarząd będzie wprowadzać zmiany w przydzielaniu taboru. – Cały czas będziemy monitorować sytuacje i jeśli zmiany taborowe okażą się niewystarczające, będziemy wówczas podejmować kolejne kroki, adekwatne do zmieniających się warunków – powiedziała Góźdź.

Jak dodała, od środy do obsługi komunikacyjnej poza pojazdami o standardowej długości 12-metrów, zostały skierowane wszystkie pojazdy przegubowe. Natomiast obsługa linii 9-metrowymi autobusami została ograniczona do minimum, tylko do przypadków, kiedy parametry drogi nie pozwalają na skierowanie w dany rejon większego autobusu.

W pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie już wcześniej zostały wydzielone specjalne strefy buforowe dla kierowców, w których nie powinni przebywać pasażerowie. Obejmują one obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń. Wstrzymana została też sprzedaż biletów przez kierowców w środkach komunikacji miejskiej.

Koronawirus. Rząd wprowadza zakaz wychodzenia z domu

Czytaj więcej

Skomentuj