Kary finansowe za palenie śmieci w piecach, obniżenie akcyzy na paliwa przyjazne dla środowiska, udzielanie dofinansowania na nowe źródła ogrzewania, a także aktywna edukacja ekologiczna to działania, które muszą być równolegle realizowane w celu poprawy jakości powietrza w Wielkopolsce. To wnioski po konferencji „Ochrona powietrza w województwie wielkopolskim – Strategiczne zarzadzanie jakością powietrza”.

O tym, co należy zrobić by poprawić jakość powietrza w Wielkopolsce rozmawiano podczas piątej konferencji pn. „Ochrona powietrza w województwie wielkopolskim – Strategiczne zarzadzanie jakością powietrza”. Wydarzenie 5 października 2018 r. w okolicach Pleszewa zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

– Niezwykle ważne w ochronie powietrza jest stosowanie zasady, zarówno kija, jak i marchewki. Kary powinny być nakładane na tych którzy nie przestrzegają zasad obowiązujących w społeczeństwie, a  zapisanych w Konstytucji jako obowiązek do dbałości o stan środowiska. Pomóc w tym ma m.in. uchwała antysmogowa. Bardzo ważna jest też „marchewka” – dlatego istotne jest obniżenie akcyzy na paliwa ekologiczne i udzielanie wsparcia finansowego mieszkańcom. Nie uda się to jednak bez skutecznej edukacji ekologicznej – powiedziała Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zdaniem Mariana Adamka, burmistrza Pleszewa ludzie mają coraz większą świadomość zagrożeń wiążących się z niską emisją, ale dużą barierą jest brak zachęt do zmiany przyzwyczajeń.

Niewątpliwie potrzebne są pieniądze. Jolanta Ratajczak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zapewnia, że aktualnie na wsparcie będą mogli liczyć właściciele domów z lat 60-70 XX w., którzy muszą dostosować się do wymogów prawa związanego z ochroną powietrza. Dlatego pod uwagę przy udzielaniu dotacji będzie brane kryterium socjalne.

O konieczności strategicznych działań w zakresie ochrony powietrza mówił także Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania Leszek Kurek. – Nie można przecież akceptować faktu, że sąsiad, spalając w piecach odpady, nas truje! Trzeba na takie sytuacje reagować. I do tego jest nam potrzebna uchwała antysmogowa, która stworzyła warunki bazowe do tych działań – powiedział Kurek.

Dlaczego nie można być obojętnym na złą jakość powietrza? – Po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu o 200-500 proc., w ciągu dwóch dni o 120-150 proc. wzrasta ilość zawałów i chorób układu oddechowego odnotowanych w poznańskim szpitalu wojewódzkim – powiedziała Marzena Wodzińska.

W ramach spotkania dyskutowano także o roli ciepłowni, producentów kotłów i warzyw oraz przemysłu meblarskiego w kształtowaniu jakości powietrza, a także działaniach kontrolnych realizacji uchwał antysmogowych. Z kolei reprezentująca firmę Abrys Małgorzata Masłowska-Bandosz opowiedziała o formach edukacji ekologicznej prowadzonych w zakresie ochrony powietrza.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj