Od 2 453 zł do 29 025 zł brutto wynosi wynagrodzenie pracowników samorządowych w Urzędzie m.st. Warszawy. Średnia pensja w ratuszu to 6 979 zł.

Jak poinformował rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy Kamil Dąbrowa, średnie wynagrodzenie brutto na koniec 2019 r. wyniosło 6 979 zł. W tym czasie najniższe zarobki w urzędzie osiągane przy zatrudnieniu na pełnym etacie były na poziomie 2 453 zł brutto, podczas gdy najwyższe – 29 025 zł.

Rzecznik magistratu nie sprecyzował, jakich stanowisk dotyczyły. Wyjaśnił natomiast, że chodzi zarówno o płacę zasadniczą, jak i dodatki: stażowy, motywacyjny, funkcyjny i specjalny, a także premię regulaminową dla pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Dodatek motywacyjny i rozwój kompetencji

Dodatek motywacyjny stołeczny ratusz wprowadził w 2014 r. Pracownicy urzędu, poza oferowanym wynagrodzeniem podstawowym, mogą otrzymać ten dodatek po uzyskaniu pozytywnej oceny kwartalnej.

Odnosząc się do pytania, w jaki sposób urząd – poza oferowanym wynagrodzeniem – stara się przyciągać pracowników, Dąbrowa podkreślił, że stołeczny ratusz to organizacja otwarta na wiedzę i rozwój osobisty swoich pracowników. – Dla urzędu jako pracodawcy niezwykle istotnym elementem procesu zarządzania zasobami ludzkimi jest dbałość o inwestowanie w rozwój talentów i kompetencji urzędników miejskich – oświadczył rzecznik.

Dodał, że przykładem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez pracodawcę, jest udział pracowników urzędu m.in. w konferencjach (w tym międzynarodowych), forach, seminariach, kongresach, targach, kursach językowych, a także różnego rodzaju studiach specjalistycznych, “wprost powiązanych z zadaniami urzędu realizowanymi na rzecz utrzymania wysokiego standardu obsługi mieszkańców Warszawy”. Według rzecznika, ratusz oferuje też “szeroki wachlarz” świadczeń socjalnych.

Chętnych nie brakuje, ale to wyjątek

W porównaniu do innych miast, chętnych do pracy w warszawskim samorządzie nadal nie brakuje. Na jeden nabór w roku 2018 wpływało średnio 15 aplikacji, a w 2019 r. – 17. W stołecznym magistracie podobnie jak w innych urzędach największych miast najtrudniej zrekrutować jest pracowników na stanowiska wymagające kilkuletniego stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego w obszarach wąskich specjalizacji takich jak informatyka, architektura, geodezja, infrastruktura.

Najwięcej kandydatów zgłasza się na tzw. stanowiska okienkowe, czyli związane z bezpośrednią obsługą mieszkańców, oraz na stanowiska, na które jedynym wymaganiem niezbędnym jest wymóg posiadania wykształcenia średniego lub wyższego minimum I stopnia, bez konieczności posiadania wykształcenia kierunkowego.

Fluktuacja pracowników w Urzędzie m.st. Warszawy wyniosła w 2019 r. 21,3 proc., rok wcześniej – 21,7 proc.

Źródło: Kurier PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj