Od kilku lat mieszkańcy i władze Jarosławia zastanawiali się jak rozwiązać problem składowiska odpadów komunalnych. Możliwości eksploatacji dotychczasowego terenu zostały wyczerpane, a przepisy unijne stawiają coraz surowsze wymagania ekologiczne. Do końca 2009 roku mają zostać zlikwidowane wszystkie wysypiska, które nie spełniają unijnych standardów.

Władze Jarosławia zainicjowały cykl spotkań z przedstawicielami Radymna, Łańcuta i Lubaczowa w celu powołania związku międzygminnego, który będzie realizował zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zasadniczym celem związku jest wybudowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych a następnie jego eksploatacja.

Obecnie trwają prace nad statutem Międzygminnego Związku Komunalnego „Eko-Pogranicze”. Przyjęcie statutu przez poszczególne rady gmin będzie podstawą do rejestracji związku. Według wstępnych ustaleń siedziba związku będzie się w mieściła w Jarosławiu. Do rozmów włączyli się także przedstawiciele Przemyśla.źródło: www.wrota.podkarpackie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj