Samorząd Jaworzna chce udostępnić odcinek dawnej linii kolejowej między centrum a jedną z dzielnic pod tor testowy technologii hyperloop – superszybkiej, nowoczesnej kolei. W środę przedstawiciele miasta podpisali list intencyjny w tej sprawie ze spółką Euroloop, która zamierza rozwijać tę technologię i wdrażać ją biznesowo.

Zgodnie z założeniami hyperloop ma być systemem transportowym wykorzystującym kapsuły pasażerskie lub towarowe poruszające się w próżniowej tubie (minimalizującej opór powietrza) z prędkością do ok. 1200 km/h. Wymyśloną przed laty ideę wskrzesił ostatnio Elon Musk, szef m.in. firm Tesla i SpaceX. Nad prototypami pracują obecnie konsorcja m.in. z USA, Europy i Chin.

Jedno z takich przedsięwzięć koordynuje spółka Euroloop, która do końca 2020 r. planuje przeprowadzenie procesów badań, rozwoju i testowej konstrukcji (w pełnej skali) opartego o hyperloop rozwiązania transportowego dla kontenerów intermodalnych i towarów sypkich.

Spółka chciałaby pokryć oszacowany na ok. 20 mln euro koszt wszystkich badań w 75 proc. z działania NCBiR „Szybka ścieżka” (pozostałe 5 mln euro mają zapewnić prywatni inwestorzy). Wniosek praktycznie jest już gotowy.

Aby jednak możliwie skutecznie ubiegać się o środki NCBiR, a także zapewnić dostęp do wiedzy i technologii, Euroloop tworzy sieć współpracy – opartą o takich partnerów, jak CERN (podpisany już list intencyjny), AGH (porozumienie o współpracy), samorząd Rzeszowa (podpisanie listu spodziewane jest w najbliższym czasie; w tamtejszej Dolinie Lotniczej miałaby powstać kapsuła), a także szereg innych placówek badawczych.

Marek Gutt-Mostowy, członek zespołu pracującego nad projektem, zastrzegł, że budowa toru testowego o długości 2-5 km na terenie dawnej linii kolejowej w Jaworznie między dzielnicą Szczakowa a centrum będzie mogła być realizowana od czwartego kwartału 2019 r. pod warunkiem pomyślnych wyników poprzedzających to badań.

W pełni elektryczny system ma oznaczać stosunkowo niskie koszty utrzymania, a także całkowicie eliminować negatywny wpływ na środowisko. System ma działać według zasady “na żądanie” – dzięki wysokiej przepustowości kapsuły mają czekać na towar, nie na odwrót, co pozwoli też na zmniejszenie stref magazynowych.

Planowane wyniesienie infrastruktury (tub hyperloop) na pylony ma oznaczać niewielki wpływ na środowisko i obniżone koszty (dzięki stosunkowej lekkości konstrukcji i umożliwieniu – jak w przypadku linii energetycznych – dzierżawy gruntów, zamiast ich zakupu). W efekcie zmniejszone powinny zostać: czas budowy i koszty kapitałowe – szacowane na ok. 10 mln dolarów za kilometr.

Rozwiązanie ma dawać potencjał wysokich prędkości (do prędkości dźwięku, czyli ok. 1200 km/h; choć spółka zamierza pozostać przy docelowych prędkościach rzędu 500 km/h), co obniża czas dostaw i zmniejsza liczbę kapsuł potrzebnych do zapewnienia przepustowości.

Jednocześnie brak efektów atmosferycznych i specyfika rozwiązania (również jego autonomiczność) mają przekładać się na wysokie bezpieczeństwo i niezawodność, ograniczenie zużywania się komponentów oraz niskie koszty pracownicze.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, akcentując w środę otwartość miasta na nowe rozwiązania transportowe i energetyczne (samorząd m.in. opiera swą komunikację miejską o autobusy elektryczne; chce także stać się strefą testowania pojazdów autonomicznych), zasugerował m.in. zainteresowanie projektem władz koncernu Tauron, wskazał, że spółka rozważa obecnie połączenie torami kolejowymi swoich zakładów wydobywczych.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj