We wrześniu i październiku zakończą się konsultacje społeczne planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizacji planów gospodarowania wodami – powiedział we wtorek na briefingu prasowym, w formule online, wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

“Proces konsultacji planów gospodarowania wodami, rozpoczęty 14 kwietnia tego roku, zakończy się 14 października. Z kolei konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym rozpoczęte 22 grudnia ubiegłego roku zakończą się 22 września. Zakładamy, że do końca roku przygotujemy i przyjmiemy akty prawne tj. rozporządzenia ministra infrastruktury tak, aby w 2022 r. mogły się już rozpocząć działania w zakresie inwestycyjnym” – wyjaśnił Gróbarczyk.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca zwrócił uwagę, że region gdański to szczególne miejsce na mapie Polski pod względem ryzyka związanego z powodzią.

“Tu kumulują się wszystkie problemy dotyczące dorzecza Wisły, która wchodzi do morza i ta delta stwarza problemy powodziowe. Mamy również depresyjny rejon Żuław i mieszkający tam ludzie mówią, że odnotowano tam już wszystkie rodzaje powodzi. Mamy również element styku z Zatoką Gdańską, który też powoduje szczególne zagrożenie. Dlatego, w rejonie Gdańska podjęliśmy 160 działań przeciwpowodziowych, jak również zdecydowanie więcej działań naprawczych” – podał szef Wód Polskich.

Daca dodał, że w kwestii działań przeciwpowodziowych plany zarządzania ryzykiem powodziowym zakładają m.in. budowę stopnia wodnego w Siarzewie na Wiśle (Kujawsko-Pomorskie).

“Mamy również takie zadanie jak przebudowa stopnia wodnego w Przegalinie na Martwej Wiśle, czy przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Raduni, Kłodawy i Bielawy. Zadań tych jest bardzo dużo i to jest ten moment, gdzie można jeszcze je uzupełnić, poprawić tak, by były one jak najlepsze” – podkreślił prezes Wód Polskich.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku Andrzej Winiarski poinformował, że głównie na terenie Żuław zostało przygotowanych już w poprzednim cyklu planistycznym szereg działań przeciwpowodziowych, z czego 20 zostało wykonanych lub jest w trakcie realizacji.

“W nowym cyklu planistycznym przewidywanych jest 160 działań, z czego 106 będzie kontynuacją pierwszego cyklu. W nowym cyklu planistycznym przewidujemy m.in. kontynuację realizacji budowli regulacyjnych na Wiśle w postaci szeregu ostróg, których celem będzie nie tylko zabezpieczenie przeciwpowodziowe, ale też udrożnienie tego odcinka dla transportu” – objaśnił dyrektor RZGW w Gdańsku.

Omawiając planowaną inwestycję budowy stopnia wodnego w Siarzewie dyrektor RZGW w Warszawie Anna Łukaszewska-Trzeciakowska poinformowała, że zgodnie z założonym harmonogramem kończy się teraz I etap procedury dialogu konkurencyjnego z firmami, które chcą zaprojektować obiekt.

“Liczymy, że z końcem roku tego projektanta wybierzemy i przejdziemy do fazy projektu” – dodała.

Stopień wodny na Wiśle ma powstać poniżej Włocławka w Siarzewie, w powiecie aleksandrowskim. Zbiornik będzie utworzony tylko w ramach naturalnego koryta, z obwałowaniami chroniącymi życie i mienie mieszkańców gmin położonych nad Wisłą, a jego funkcją będzie ograniczanie skutków suszy i powodzi, w tym powodzi zimowych.

Czytaj więcej

Skomentuj