Podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie Kazachstan złożył wniosek o tzw. otwarcie do dyskusji nad punktem dotyczącym Puszczy Białowieskiej. To dało możliwość wprowadzenia poprawek do dokumentu przygotowanego przez UNESCO. W odpowiedzi reprezentant Finlandii złożył wniosek o przyjęcie decyzji o ochronie Puszczy Białowieskiej w niezmienionej formie. Do tego przychyliła się również Portugalia.

W czasie obrad reprezentant Finlandii złożył wniosek o przyjęcie decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w niezmienionej, pierwotnej formie Puszczy Białowieskiej – taki zapis był przewidziany przed sesją w Krakowie.

Dokładnie takie samo stanowisko zajęła Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, podtrzymując stanowiska Komisji Europejskiej ws. Puszczy. Zrezygnowano z zaproponowanego przez Kazachstan zapisu o dopuszczeniu sanitarnych cięć drzew z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony drzewostanu przed kornikiem drukarzem. Nie będzie też przedłużenia terminu przygotowania raportu o stanie zachowania Puszczy Białowieskiej do grudnia 2018.

M. in. przedstawiciel Portugalii poprosił polską delegację o wyjaśnienia i wypowiedź przedstawiciela Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Finalnie nie poparł zmian, które umożliwiłyby wycinkę Puszczy Białowieskiej. Argumentował, że podejmowanie decyzji na forum UNESCO wymaga transparentności działań i szczerości wszystkich stron.

Czytaj więcej

Skomentuj