Władze Kalisza chcą wprowadzić dotacje na dofinansowanie zakupu zbiorników na gromadzenie wód opadowych i roztopowych. Skorzystać będą mogły m.in. osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Zatrzymywanie i zagospodarowanie deszczówki to dobry sposób na zapobieganie suszy, a zarazem na odciążenie miejskiego systemu kanalizacji deszczowej.

– Zamierzamy wspierać mieszkańców, którzy chcą włączyć się w program małej retencji. Dlatego planujemy wprowadzenie dotacji na zakup zbiorników służących gromadzeniu deszczówki i wód roztopowych. W pierwszym roku na ten cel chcielibyśmy przeznaczyć 80 tysięcy złotych. To pilotażowy program, dzięki któremu sprawdzimy, w jakim stopniu mieszkańcy są zainteresowani wsparciem Miasta w tym zakresie – mówi wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek.

Zgodnie z zaproponowanym przez prezydenta projektem, dotacja przysługiwać będzie tylko raz dla każdego budynku mieszkalnego. Obejmie wyłącznie zakup zbiornika lub zbiorników służącego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych.

Dotacja będzie udzielana na pokrycie do 100% kosztów zakupu zbiornika na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości, przy czym wysokość dotacji uzależniona będzie od rodzaju zbiornika/zbiorników i wyniesie maksymalnie:

  • 500 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o pojemności do 500 litrów, jednak nie mniejszej niż 100 litrów;
  • 1000 złotych w przypadku nowych zbiorników naziemnych o pojemności powyżej 500 litrów;
  • 2000 złotych w przypadku nowych zbiorników podziemnych.

Aby skorzystać z dotacji, konieczne będzie złożenie wniosku, a następnie podpisanie umowy. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Czytaj więcej

Skomentuj