W Lwówku Śląskim i okolicznych miejscowościach – Rakowicach Wielkich, Mojeszu i Płóczkach Dolnych zakończono prace nad budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej. Położono blisko 53 km kanalizacyjnych rur. Samorządowcy szacują, że w efekcie zostanie zlikwidowanych 550 uciążliwych szamb. Z kanalizacji skorzysta 3,5 tys. osób na obszarze około 400 ha. Projekt przyczyni się też do zmniejszenia zanieczyszczenia rzeki Bóbr, a tym samym do redukcji nieczystości odprowadzanych do Odry. Ze środków unijnych na realizację tego zadania przeznaczono ok. 10 mln zł. Wsparcie WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosło ponad 3,5 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj