Ruszył nabór wniosków do Ministerstwa Klimatu dotyczących wsparcia gmin wiejskich w zakupie szkolnych autobusów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania. NFOŚiGW przeznaczy na to 60 mln zł.

– Resort klimatu podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza na polskich wsiach i w mniejszych miejscowościach – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka.

Dodał, że nowy nabór w ramach programu “Kangur” przewiduje 60 mln zł, które pozwolą na zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych i budowę infrastruktury do ich ładowania. Program ten skierowany jest do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji bądź pożyczki.

– Zależy nam, aby z programu „Kangur” skorzystało jak najwięcej gmin, dzięki czemu uczniowie będą mogli docierać do szkół bezpiecznym i ekologicznym transportem – dodał M. Kurtyka.

Budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – do 20 mln zł. Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95 proc. kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca. W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Resort klimatu przypomniał, że pilotażowy nabór wniosków w ramach „Kangura” zakończył się 20 sierpnia 2019 r. Jego rezultatem było zawarcie umów z czterema gminami – Gręboszów, Bobowa, Bielany i Godzianów – na łączną kwotę dofinansowania ponad 9,4 mln zł, w tym dotacje o wartości ponad 8,2 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj