W śródmieściu Katowic powstaje mural, którego przesłanie nawiązuje do przyjętych pięć lat temu przez ONZ siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju. To element przygotowań miasta do Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku, którego gospodarzem będzie stolica Górnego Śląska.

Samorząd Katowic od kilku miesięcy prowadzi lokalną kampanię, służącą promocji Forum. Akcja skupiona jest m.in. na prezentacji 17 celów zrównoważonego rozwoju. Zostały one określone w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 r. w Nowym Jorku.

Właśnie do celów zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza do celu siódmego, mówiącego o czystej i dostępnej energii, nawiązuje pomysł graficzny malowidła, powstającego na katowickim budynku przy ul. Kordeckiego 2a. Jego autorem jest znany m.in. z innych murali, nie tylko w Katowicach, artysta Jan Michał Raspazjan.

“Projekt przedstawia człowieka żyjącego w zgodzie z naturą, w centrum ekosystemu osadzonego w donicy, którego jest integralną częścią. Czerpie z jego zasobów, jednakże są one ograniczone, potrzebną więc energię pobiera ze źródeł odnawialnych” – tłumaczy w portalu społecznościowym ideę malowidła prezydent Katowic Marcin Krupa.

Do stworzenia malowidła artysta wykorzystuje zrobioną z naturalnych składników farbę fotokatalityczną, zawierającą dwutlenek tytanu, nadający muralowi specjalnych właściwości – oczyszczających. Tym samym będzie on zmniejszał zanieczyszczenie powietrza tak, jak zrobiłby to las o powierzchni równej tej zamalowanej.

W oparciu o przeprowadzoną wśród mieszkańców sondę na temat przedstawianego celu oraz komentarz eksperta w tej dziedzinie powstanie film, do którego odnośnik zostanie umieszczony przy dziele stworzonym przez Raspazjana.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum – WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Wydarzenie gromadzi z reguły ponad 20 tys. osób z całego świata. Jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 r. w Kuala Lumpur w Malezji, tegoroczna miała miejsce w Abu Zabi – stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. O tym, że Katowice będą celem kolejnego spotkania w 2022 roku, przesądzono w maju ub. roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj