Walkę z suszą, a jednocześnie ze skutkami gwałtownych deszczów, deklarują władze Katowic. We wtorek poinformowały o zakończeniu budowy szóstego z trzynastu zaplanowanych zbiorników deszczowych, o łącznej pojemności 6,5 tys. m sześc. wody.

Budowę do 2022 r. nowych zbiorników retencyjnych wody deszczowej wraz z 7 km kanalizacji deszczowej samorząd Katowic ujął w unijnym projekcie o szacunkowej wartości 63,9 mln zł. Pierwszy taki zbiornik, w dzielnicy Piotrowice, o pojemności 1,5 tys. m sześc., był już gotowy przed rokiem.

We wtorek miasto przekazało, że w kwietniu br. zakończyła się budowa zbiornika o pojemności prawie 190 m sześc. w rejonie skrzyżowania ul. Jerzego Dudy-Gracza i alei Roździeńskiego na skraju śródmieścia. Według informacji samorządu oddany do użytkowania zbiornik funkcjonuje prawidłowo, co pokazały już ostatnie opady.

Z trzynastu zaplanowanych zbiorników gotowych jest już sześć – w Piotrowicach, Szopienicach i właśnie przy ul. Dudy Gracza. Wraz tymi inwestycjami remontowane są odcinki kanalizacji deszczowej. Miasto akcentuje, że wykorzystuje część zbieranej w zbiornikach wody – np. do podlewania miejskiej zieleni wykorzystywana jest woda ze zbiornika w Parku Boguckim o pojemności 12 m sześc.


Webinarium "Utrzymanie zieleni miejskiej w czasie suszy":

  • ponad 3 godziny wiedzy;
  • możliwość zadania pytań w czasie rzeczywistym;
  • szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office);
  • brak kosztów przejazdu;
  • wygoda i bezpieczeństwo;

ZAPISZ SIĘ


Katowicki samorząd wskazuje, że wodę zgromadzoną w zbiornikach retencyjnych można użyć np. do czyszczenia kanalizacji czy mycia powierzchni ulic, placów i chodników. Zbiorniki okresowo zatrzymują też nadmiar wód deszczowych, zabezpieczając tereny zagrożone podtopieniami przed zalewaniem i powodziami.

Dwa kolejne, projektowane obecnie zbiorniki, powstaną na os. Zgrzebnioka. W tej dzielnicy wykonano już ponad 200 metrów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Szpaków, Przepiórek i Huberta. W rejonie ulic Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej odnowione zostaną blisko 2 km istniejącej kanalizacji deszczowej i wybudowane zostaną trzy zbiorniki: obecnie trwa przetarg.

Na osiedlu Widok, w rejonie ul. Dunikowskiego i Stęślickiego, wybudowane zostaną ponad 3 km kanalizacji deszczowej oraz dwa podziemne zbiorniki – w parku Budnioka oraz przy garażach przy ul. Stęślickiego. Tu również trwa przetarg.

Ogółem w katowickim projekcie powstaje kanalizacja deszczowa i 13 zbiorników o łącznej pojemności 6,5 tys. m sześc. Przedsięwzięcie obejmuje budowę, przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej, a także budowę zjazdów i dróg manewrowych związanych z obsługą zbiorników.

Cała inwestycja – zgodnie z szacunkiem pod kątem unijnego projektu – ma kosztować 63,91 mln zł. Miasto ma do niej zapewnione 32,7 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z puli na systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Pieniądze te rozdziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; umowę dofinansowania podpisano w 2017 r.

Niezależnie od unijnego projektu katowicki Zakład Zieleni Miejskiej deklaruje działania na rzecz tzw. małej retencji, jak zrealizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wspólnie z mieszkańcami ogrody deszczowe, projekt katowickich łąk kwietnych, które lepiej niż trawniki magazynują wodę, czy też starania o zalesianie terenów miejskich lub budowę „zielonych dachów”

Katowicki projekt dotyczący zbiorników deszczowych zyskał dofinansowanie w jednym z konkursów tzw. poddziałania 2.1.5 POIiŚ (Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich). W tym samym podziale środków wsparcie otrzymały: Gliwice (29,8 mln zł do projektu za 42,7 mln zł), Częstochowa (21,2 mln zł do projektu za 25,4 mln zł) oraz Zabrze (8,4 mln zł do projektu za 9,8 mln zł).

W kolejnym konkursie poddziałania 2.1.5. (listę rankingową naboru zatwierdzono 13 marca br.) wsparcie środkami POIiŚ otrzymały przedsięwzięcia: Chorzowa (ponad 2,5 mln zł do projektu za 3,6 mln zł), Rudy Śląskiej (łącznie 44,3 mln do dwóch projektów wartych 63,6 mln zł), Siemianowic Śląskich (19,5 mln zł do projektu za 28 mln zł) i Częstochowy (9,6 mln zł do projektu za 21,6 mln zł).

Czytaj więcej

Skomentuj