1 / 3

Katowickie Wodociągi S.A. przygotowują się do uruchomienia trzech miejskich basenów: powstaje pion ds. eksploatacji basenów i sprzedaży usług.

W Katowicach trwa budowa trzech kompleksów basenów miejskich. Prace nad realizacją dwóch, zlokalizowanych przy ul. Kościuszki i przy ul. Hallera, rozpoczęły się w połowie roku. Budowa pływalni przy ul. Wczasowej zaczęła się kilka miesięcy później.

Pierwsze dwa baseny mają być gotowe do końca tego roku, a w pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest ich otwarcie. Zakończenie budowy ostatniego potrwa do kwietnia 2020 r.

W związku z zaawansowaniem prac Miasto Katowice postanowiło wybrać zarządcę obiektów. 25 lipca br. Rada Miasta Katowice powierzyła to zadanie Katowickim Wodociągom. 25 lipca br. Rada Miasta Katowice podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

– Zależy nam na tym, by możliwie szybko, po zakończeniu budowy, można było uruchomić pływalnie dla mieszkańców – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Dlatego w najbliższych miesiącach przeprowadzony zostanie nabór pracowników basenów, przygotowana będzie kompleksowa oferta dla mieszkańców z zapewnieniem pełnej obsługi od pierwszych dni funkcjonowania basenów.

Katowickie Wodociągi S.A., które będą zarządzać basenami, tworzą obecnie pion ds. eksploatacji basenów i sprzedaży usług, którego dyrektorem od 1 października będzie Tomasz Szpyrka, wcześniej zastępca dyrektora ds. zamówień publicznych i inwestycji w katowickim AWF i wieloletni radny miejski.

Tomasz Szpyrka ma także duże doświadczenie w zakresie pracy w organach nadzorczych spółek prawa handlowego i realizacji projektów promocyjnych. Jako samorządowiec z 17-letnim doświadczeniem posiada także dużą wiedzę w obszarze potrzeb mieszkańców na polu sportu i rekreacji – jako radny Rady Miasta Katowice piastował m.in. funkcję przewodniczącego komisji kultury, promocji i sportu – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Czytaj więcej

Skomentuj