W stolicy regionu świętokrzyskiego ruszył system do monitorowania jakości powietrza. Na terenie miasta zainstalowano 20 czujników, które w różnych punktach Kielc od piątku mierzą poziom stężeń pyłów PM1, PM2,5 i PM10, a także wilgotność, ciśnienie oraz temperaturę.

 

“Dzisiaj w Kielcach ruszył miejski system pomiaru jakości powietrza. To efekt projektu, który został zgłoszony do budżetu obywatelskiego: +Kielce bez Smogu+. Sam system nie zwalcza smogu, ale ma charakter informacyjny i edukacyjny” – powiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej wiceprezydent Kielc Agata Wojda.

Dodała, że dzięki systemowi mieszkańcy dostaną rzetelną informację na temat aktualnego stanu powietrza w Kielcach i w konkretnych punktach miasta. “Tym samym zwiększy się świadomość, że jakość powietrza wpływa na nasze codzienne życie i zdrowie w przyszłości” – zaznaczyła Wojda.

20 urządzeń zamontowanych zostało w różnych częściach miasta. Natomiast na Skwerze Szarych Szeregów zamontowany został słupek – urządzenie pomiarowe, które sygnalizuje jakość powietrza za pomocą światła w barwach zgodnych z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Czujniki monitorują poziom stężeń pyłów PM1, PM2,5 i PM10 oraz wilgotność, ciśnienie i temperaturę. Ich widżety zawierają również informację o prognozowanej jakości powietrza w ciągu najbliższych 24 godzin.

Zakup poprzedzony analizą

Wojda podkreśliła, że dobór odpowiednich czujników, władze miasta poprzedziły badaniami rynku, tak aby zainstalowane urządzenia były najlepsze dla potrzeb miasta. “Zapewniliśmy w ramach tego systemu 24-miesięczny czas obsługi. Firma, która je zainstalowała, przez dwa lata będzie zbierać także dane z urządzeń” – poinformowała wiceprezydent Kielc.

Dobór czujników konsultowany był także z Politechniką Świętokrzyską. “Kielecka uczelnia będzie wykorzystywała pomiary do swoich analiz. Pozwolą one na wskazywanie obszarów miasta, gdzie jest najbardziej zanieczyszczone powietrze” – powiedziała dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach Aneta Boroń.

Wojda podkreśliła, że system nie jest zamknięty i będzie mógł być uzupełniany o kolejne elementy. Czujniki mają zostać zamontowane m.in. na części paczkomatów, które zostaną zainstalowane w mieście oraz na siedzibach kieleckich przedsiębiorstw, jeśli ich właściciele wyrażą taką wolę.

Dane można sprawdzić on-line

Dane z czujników mieszkańcy Kielc mogą sprawdzić na stronie IDEA Kielce. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie nowa strona internetowa urzędu miasta, na której znajdzie się widżet prezentujący wyniki pomiarów.

Wojda zaznaczyła podczas konferencji, że miasto podejmuje szereg działań, aby poprawiać jakość powietrza. Poinformowała, że w 2021 roku kielecki ratusz na program wymiany źródeł ciepła przeznaczył 2 mln zł. “Dzięki temu udało się wymienić ponad 200 pieców. Jeżeli radni zaakceptują propozycję prezydenta, w przyszłym roku podobna kwota będzie mogła zostać wykorzystana przez mieszkańców Kielc” – powiedziała wiceprezydent miasta.

Dodała, że od stycznia do końca listopada 2021 r. strażnicy miejscy skontrolowali ponad 700 posesji i nałożyli 100 mandatów, na łączną kwotę 25. tys. zł, za palenie w piecach niedozwolonymi materiałami.

“Widoczna jest zmiana w świadomości kielczan; palenie śmieci i zanieczyszczanie powietrza jest już nieakceptowalne. Zdarza się, że mieszkańcy sami informują nas o takich przypadkach i proszą o kontrole u swoich sąsiadów” – podkreśliła Wojda.

Czytaj więcej

Skomentuj