Władze Kielc przygotowały pilotażowy program dotyczący deszczówek, który trafi pod obrady najbliższej sesji rady miasta. Głosowanie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

– Zdaniem ekspertów, Polsce grozi rekordowa susza. Podjęcie działań ekologicznych w tym zakresie jest koniecznością. Dostrzegamy dużą potrzebę oszczędzania wody, dlatego przygotowaliśmy pilotażowy projekt dotyczący ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód opadowych na terenie naszego miasta – zaznaczył prezydent Kielc, Bogdan Wenta. Dodał, że projekt zawiera również propozycje zgłoszone przez kieleckich radnych. W budżecie miasta zarezerwowano już środki na ten cel.

W ramach systemu dotacyjnego, mieszkańcy Kielc mogliby otrzymać dofinansowanie m.in. na zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych, zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie ogrodów deszczowych, studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających.
Dotację będzie można również otrzymać na budowę zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik. Mieszkańcy będą mogli się starać także o dofinansowanie do zakupu i montażu systemu doprowadzenia wody do zbiornika oraz urządzeń umożliwiających pobór wody ze zbiornika.
– Realizacja tych zadań będzie ważnym krokiem do zwiększenia odporności miasta na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne. Retencjonowaną wodę można wykorzystać np. do podlewania ogródków przydomowych, co pozwoli zaoszczędzić wodę pitną. Jest to uzasadnione zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie” – podkreślił prezydent Kielc.
Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się na najbliższej sesji rady miasta, która zaplanowana została na 14 maja.

Czytaj więcej

Skomentuj