Trendy i kierunki rozwoju firm wodociągowych w Polsce i Europie, a także komunikacja z odbiorcami usług to główne tematy spotkania w Kocierzu w Beskidzie Małym. Na Zachodnią Konferencję Przedsiębiorstw Wodociągów I Kanalizacji przyjechało około 130 przedstawicieli przedsiębiorstw.

Tegoroczne spotkanie zdominowały dwa tematy: funkcjonowanie i kierunki rozwoju w warunkach zmieniającego się prawa oraz jak zarządzać firmą, by dobrze komunikować się z odbiorcami usług.

Rynek usług wodnych w Europie przedstawił Witold Sumisławski, były prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, doradca Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Wykazał m.in, że wbrew obiegowym opiniom woda w Polsce nie należy do najdroższych w Europie. W Polsce wydatki na wodę pochłaniają ok. 3 procent dochodu (wg Banku Światowego powinny nie stanowić więcej niż 4 procent). Mówił także o funkcjonujących w Europie regulatorach cen. Jego zdaniem nie ma analizy potwierdzającej wyższość centralnych regulatorów wody nad lokalnymi. W kwestii nadchodzących zmian w zatwierdzeniu taryf, Witold Sumisławski stwierdził, że jedynym wyjściem jest czekanie na praktykę po 1.stycznia 2018 roku. Zasugerował też, by przedsiębiorstwa wodno-ściekowe częściej stosowały taryfy osłonowe dla najuboższych, zamiast blokowania wzrostu cen dla wszystkich.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem rynku wodnego w Czechach i Niemczech. Anatol Psenicka, szef wodociągów z Ostrawy opisał m.in. system regulowania taryf u naszych południowych sąsiadów. Ma na niego wpływ bardzo wiele instytucji: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, które co roku dają wytyczne np.dopuszczalne poziomy zysku. Taryfy zatwierdzane są na rok. Na mocno rozdrobnionym rynku niemieckim jest ponad 6000 podmiotów, przede wszystkim są to firmy komunalne. Wolfgang Podewils, specjalista niemieckiego rynku wodociągowego, przedstawił zasady ich działania. Podkreślił wysoką jakość usług oraz to, jak niemieckie firmy radzą sobie ze spadkiem zużycia wody (w ostatnich 10 latach spadło ono o 16 procent).

Podczas konferencji przedstawiane były różne modele zarządzania firmami wod-kan w Polsce: wdrażane od roku w poznańskim Aquanet zarządzanie procesami, konsolidacja branży w aglomeracji słupskiej czy model holdingowy istniejący od dwóch dekad w Krakowie.

Osobna, ciesząca się dużym zainteresowaniem część konferencji dotyczyła zarządzania w kryzysie. Dyskutowano o tym, czy, jak i kiedy reagować, gdy dochodzi np. do awarii, jak współpracować z mediami, czy potrzebny jest rzecznik prasowy.

Konferencja w Kocierzu jak co roku była okazją do spotkania z inspirującymi osobowościami. Tym razem o tym jak być wojownikiem opowiadała Iwona Guzowska, mistrzyni świata w kick-boxingu. Spotkanie wodociągowców uświetnił też występ krakowskiej Formacji Chatelet.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj