NFOŚiGW ogłosił konkurs dla klastrów energii. Do podziału czeka 200 mln zł.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe, które są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Nabór będzie trwał od 30 września do 28 listopada 2017 r.

Nie więcej niż 85 proc.

Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 85 proc. Pieniądze można uzyskać na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących instalacji wytwarzających energię elektryczną i ciepło. Środki dostępne będą dla kogeneracji wysokosprawnej i o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Wsparcie dla kogeneracji

To już drugi z trzech planowanych konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 “Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Pierwszy nabór, w którym nie wymagano uczestnictwa w klastrze energii, NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30 września 2016 r. Wówczas wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy czym ich całkowity budżet szacowany był na ponad 2,2 mld zł. Do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których wartość wyniosła 1 008 mln zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł.

Dotychczas podpisano umowy z piętnastoma przedsiębiorcami na siedemnaście projektów o łącznej wartości 309 mln zł, przy czym ich dofinansowanie wyniesie 120 mln zł. NFOŚiGW przygotowuje umowy o dofinansowania na kolejne 174 mln zł. Jeszcze jeden, trzeci konkurs z podziałania 1.6.1 planowany jest pod koniec bieżącego roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj