Odpady o jakich kodach powinny znaleźć się w elektronicznej ewidencji BDO (Bazie danych odpadowych)? Które kody odpadów są wyłączone z BDO? Prezentujemy przydatny poradnik dla firm zajmujących się gospodarką odpadami na 2020 rok.

Kody odpadów do BDO 2021

Jak wpisywać do BDO odpady opakowaniowe? Jakie ilości odpadów nie podlegają ewidencji w myśl nowych przepisów ustanowionych przez Ministerstwo Klimatu? Czy mała firma remontowa musi wpisywać odpady do BDO? Tego i wiele więcej dowiesz się z naszego poradnika “Kody odpadów do BDO”.

Spis treści:

  1. Odpady opakowaniowe a BDO.
  2. Wraki samochodów, zużyty sprzęt elektryczny a BDO.
  3. Odpady budowlane a BDO.
  4. Odpady, kody odpadów i ilości odpadów, które nie muszą być wpisywane do BDO.
Laptop - niezbędne urządzenie jeśli chodzi o kody odpadów do BDO
Wprowadzenie BDO – Bazy danych odpadowych sprawiło, że komputer (koniecznie ze stałym i bezawaryjnym dostęp do Internetu) stał się podstawowym narzędziem pracy dla gospodarujących odpadami

Warto zapamiętać, że nie wszystkie firmy muszą być w BDO. Czy musisz się zarejestrować do bazy? Jak interpretować przepisy? Wszystkiego, co konieczne dowiesz się podczas warsztatów BDO firmy Abrys.

Warsztaty BDO


Odpady z grupy „15” – odpady opakowaniowe

Wiele z firm prowadzących ewidencję w Bazie danych odpadowych (BDO) zajmuje się gospodarowaniem odpadów opakowaniowych. Zaliczamy do nich np. odpady o kodzie 15 01 01, czyli opakowania z papieru i tektury czy o kodzie 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych. Te i inne odpady muszą znaleźć się w BDO.

Kogo dotyczy ewidencja odpadów z tej grupy? Są to np. sklepy, które pakują swoje produkty w kartony czy kartonowe pudełka. BDO dotyczy także takich opakowań jak folia strecz, torebki (woreczki) foliowe i folia strecz.

WAŻNE! BDO nie trzeba prowadzić jeśli firma wytwarza odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i wielomateriałowe w ilości do 500 kg na rok. Ewidencja nie obowiązuje też firm wytwarzających do 1 tony opakowań z drewna i metali czy opakowania tekstyliów do 200 kg rocznie.

Warto pamiętać – jeśli firma nie prowadzi segregacji odpadów opakowaniowych, czyli produkuje odpady o kodzie 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), bezwzględnie MUSI prowadzić ich ewidencję w BDO.

Odpady - butelki plastikowe. Jakie mają kody odpadów do BDO?
Odpady – butelki plastikowe. Jakie mają kody BDO?

Odpady z grupy o kodzie “15…” – kody odpadów do BDO

5 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 

Zobacz także:

Kody odpadów 2020 – katalog
Wszystko na temat BDO – Baza danych odpadowych
Zmiany w BDO przyjęte przez Sejm. Papierowa ewidencja jeszcze przez pół roku

Czytaj więcej

Skomentuj