Toruń, Płońsk i warszawski Ursynów – to kolejne lokalizacje, w których został powołany ogrodnik miejski.

W polskich miastach osoby kształtujące i utrzymujące tereny zieleni ulokowane są w różnych jednostkach. Mamy zarządy zieleni miejskiej, zakłady usług komunalnych, zarządy dróg miejskich, wydziały środowiska i zieleni przy urzędach, a także ogrodników miejskich. Dwa takie stanowiska powołano właśnie w Toruniu i na warszawskim Ursynowie.

Biuro ogrodnika w Toruniu

Dotychczasowy Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia od 4 listopada 2019 r. zostanie podzielony na dwie jednostki – wydział środowiska i ekologii oraz biuro ogrodnika miejskiego.

– Zadaniem biura ogrodnika miejskiego będzie utrzymanie zieleni w mieście w pełnym zakresie – od przygotowania poszczególnych etapów prac związanych z zielenią, poprzez realizację, czyli prace służb i firm, które wykonują te zadania, po przygotowanie finansowe kolejnego okresu – wyjaśnia prezydent miasta Michał Zaleski.

– Osoba, która będzie dyrektorem tego wydziału, będzie zarazem ogrodnikiem miejskim – dodaje prezydent.

Wrocław będzie miał pięciu ogrodników miejskich

Biuro ogrodnika miejskiego będzie także współpracowało z inwestorami w zakresie zieleni, opiniowało projekty co do sposobu i zasad zagospodarowania zieleni, ochrony zieleni istniejącej, a także sprawowało nadzór nad przebiegiem wykonawstwa inwestycji miejskich oraz uczestniczyło przy odbiorach.

Z kolei wydział środowiska i ekologii będzie zajmował się realizacją polityki ekologicznej miasta. – Będzie to Wydział funkcjonujący bardziej programowo, w kierunku przygotowania i ukształtowania działań, które później dojdą do realizacji i będą wykonywane przez inne działy i jednostki miasta. Działania te mają spowodować, że doprowadzimy do istotnego ograniczenia zagrożeń środowiskowych w Toruniu – mówi prezydent Michał Zaleski.

Na czele obu nowych wydziałów staną dyrektorzy – konkursy na te stanowiska zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Ursynów pierwszą dzielnicą z ogrodnikiem

Ursynów stał się pierwszą dzielnicą w stolicy, gdzie powołano stanowisko ogrodnika miejskiego. Została nim jedna z pracownic urzędu, która dotąd zajmowała się sprawami ochrony środowiska. Teraz zatrudniona na stanowisku ds. jakości zieleni w przestrzeni publicznej będzie koordynować, edukować i tworzyć elektroniczną mapę nasadzeń drzew w dzielnicy.

– To nie jest nowy etat w urzędzie i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla dzielnicy. To urzędniczka zatrudniona poprzednio w innym referacie, zaangażowana m.in. w “Ursynowskie Kwiaty” oraz edukację ekologiczną. Obecnie kończy projekty z poprzedniego stanowiska i tworzy nowe jako ogrodnik dzielnicy – wyjaśnia portalowi haloursynow.pl wiceburmistrz Bartosz Dominiak.

Łódź będzie miała miejskiego ogrodnika

Chociaż na ten moment dzielnica nie zdradza nazwiska pani ogrodnik, to już dziś wiemy, że ma ona szukać niestandardowych rozwiązań, np. proponować deweloperom zamiast wycinania drzew pod inwestycję, przesadzanie ich w inne miejsca.

Do tej pory ursynowska zieleń była pod opieką dzielnicowego wydziału ochrony środowiska oraz stołecznego zarządu zieleni. Teraz jest jeszcze ogrodnik, który ma w jednym ręku trzymać wszystkie sprawy związane z zielenią na terenie dzielnicy. Chodzi o współpracę urzędu ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz z zarządem zieleni i zarządem oczyszczania miasta np. w sprawie podlewania drzew podczas suszy.

Płońsk nie pozostaje w tyle

Również w Urzędzie Miejskim w Płońsku pojawi się ogrodnik miejski. Burmistrz Andrzej Pietrasik poinformował, że powoła na to stanowisko Małgorzatę Melińską.

– Chcemy mieć trawniki, których potencjał ekologiczny będzie zwiększony poprzez bioróżnorodność, przez gatunki które samodzielnie potrafią wytrzymać zmieniające się warunki pogodowe. Chcemy, żeby w symbiozie ze światem roślin funkcjonował świat zwierząt i ludzi. Dlatego wprowadzamy stanowisko ogrodnika miejskiego, który będzie czuwał nad całością spraw związanych z zielenią miejską – w parkach, przy placach zabaw, drogach, na trawnikach, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej i który będzie planował nasadzenia. Będziemy starali się pozyskać sojuszników do działania w tym zakresie – stowarzyszenia i instytucje, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnię mieszkaniową, zakłady pracy i nasze jednostki: szkoły, przedszkola i spółki miejskie – mówi serwisowi plonszczak.pl burmistrz Andrzej Pietrasik.

Małgorzata Melińska – z wykształcenia architekt krajobrazu, pracowała dotychczas w wydziale inwestycyjnym – była odpowiedzialna m.in. za rewitalizację terenów zieleni wokół akwenu Rutki, a obecnie zajmuje się rewitalizacją zieleni w Ogródku Jordanowskim i jego doposażeniem w zabawki oraz elementy sportowo-rekreacyjne.

Czytaj więcej

Skomentuj