Kraków będzie realizować kolejne dwa projekty z dziedziny ochrony środowiska z wykorzystaniem środków unijnych. Decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego, na liście uzupełniającej projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 znalazły się dwa krakowskie zadania z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Z udziałem środków z Unii Europejskiej w latach 2008-2011 MPWiK realizować będzie drugi etap projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”. Zakłada on rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Krakowa. Dofinansowanie projektu, którego szacunkowa wartość wynosi 63 mln euro, wyniesie ok. 35 mln euro.

Miasto będzie także kontynuować inwestycje w dziedzinie gospodarowania odpadów komunalnych. Za sumę ok. 150 mln euro, w ramach „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” do 2013 roku w Krakowie zrealizowane zostaną przedsięwzięcia, które zapewnią bezpieczne dla środowiska i zgodne z normami europejskimi możliwości unieszkodliwiana śmieci i innych odpadów. Koszt dofinansowania wynosi 82,5 mln euro.źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj