Bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe zaskarżyły do sądu administracyjnego uchwałę tamtejszej rady miejskiej ustanawiającą opłaty za deszczówkę i sposoby ich ustalania.

Skargę podpisało siedmiu prezesów spółdzielni mieszkaniowych. Zdecydowali się na jej złożenie ponieważ nie zgadzają się na wzrost opłaty za odprowadzanie deszczówki (w 2020 r. wynosiła tam 4,36 zł brutto za 1 m sześc., w 2021 r. wynosi 4,80 zł, a na tok 2022 r. została ustalona na 5,27 zł), ale też ze względu na wątpliwości prawne.

Spółdzielnie uważają, że opłata została im narzucona w drodze uchwały. Zgodnie z jej zapisami ponoszą ją wszystkie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej korzystające z nieruchomości na terenie miasta Bydgoszczy.

Nie wszystkie bydgoskie spółdzielnie zdecydowały się podpisać umowę z MWiK w Bydgoszczy. Opłatę uiszczają, zastrzegając jednak, że mają prawo do jej zwrotu w przypadku uznaniach ich racji przez sąd.

Jak pisze Express Bydgoski, prezesi spółdzielni zwracają uwagę, że możliwość uniknięcia opłaty jest iluzoryczna, ponieważ zgodnie z uchwała opłatom nie podlegają wody opadowe i roztopowe zagospodarowywane na terenie nieruchomości, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej,

„Tak skonstruowany mechanizm uniknięcia opłaty w żadnym razie nie świadczy o dobrowolności korzystania z usługi (…). W praktyce bowiem możliwość uniknięcia opłaty nie jest wynikiem swobodnego procesu decyzyjnego, lecz zależy od możliwości przystosowania nieruchomości do samodzielnego zagospodarowania wód opadowych. Inwestycje takie zawsze łączą się z wysokimi kosztami i dużym nakładem pracy, a nadto nie zawsze możliwe jest ich przeprowadzenie” – piszą prezesi spółdzielni.

Mają zastrzeżenia także do braku możliwości weryfikacji wysokości opłaty przez spółdzielnie oraz do włączenia w uchwale z 2019 r. dachów do powierzchni, od których jest ona naliczana.

Sądy coraz częściej podzielają zdanie spółdzielni. W kwietniu okazało się, że Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu musi zwrócić Spółdzielnia Mieszkaniowej „Winogrady” ponad 3 mln zł w wyniku zakwestionowania obciążenia spółdzielni opłatą za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Roszczenia kilku poznańskich spółdzielni w stosunku do ZDM z tego tytułu wynoszą ok. 4,5 mln zł.

Źródło: Express Bydgoski

Czytaj więcej

Skomentuj