Polska zakończyła negocjowanie z Komisją Europejską sektorowego programu operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka" – ogłosił szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Tomasz Nowakowski.

"Innowacyjna Gospodarka" to jeden z pięciu narodowych programów wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych z budżetem 8,3 mld euro na lata 2007-13.

Polska będzie w tym okresie największym beneficjentem unijnych funduszy spośród wszystkich krajów członkowskich. W ciągu kolejnych siedmiu lat może otrzymać aż 67 mld euro z całej puli 347,4 mld euro na politykę spójności w budżecie UE na lata 2007- 13. Polska zamierza wydać te środki w ramach 21 programów operacyjnych, na które składa się 5 programów narodowych i 16 regionalnych.źródło: Serwis Samorządowy PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj