Pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko na gospodarkę ściekową zostały wyczerpane. Trwają już jednak prace nad nową perspektywą finansową – poinformował Henryk Kowalczyk, minister środowiska.

Henryk Kowalczyk poinformował, że cała pula środków na projekty wodno-ściekowe z Programu Infrastruktura i Środowisko została już zagospodarowana. Obecnie nie są planowane żadne nabory.

Trwają już jednak prace nad dokumentami programowymi dla następnej perspektywy finansowej POIiŚ na lata 2021 – 2027.

Szef resortu środowiska zaznaczył, że obecnie opracowywane są wstępne założenia dla programów. Zdradził jednak, że w kolejnej perspektywie będą one podobne jak w latach poprzednich.

Zmienione zasady w POIiŚ. Będą dodatkowe pieniądze

– Wsparcie w ramach polityki spójności będzie się odnosiło wyłącznie do przedsięwzięć, których realizacja pozwoli na wypełnienie przez daną aglomerację wymogów określonych w “dyrektywie ściekowej”, ujętych w planowanym do aktualizacji Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych – powiedział Henryk Kowalczyk.

Szczegółowe kryteria i zasady wsparcia mają być ustalane w dalszym etapie prac.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj