19,6 mln złotych ma otrzymać bełchatowska miejska spółka Wod-Kan od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne. Mają być one przeznaczone na budowę zamkniętych komór fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków, a także modernizację magistrali wodociągowej i remont głównego kolektora sanitarnego.

Zamknięte Komory Fermentacyjne, zdaniem prezesa spółki Wod-Kan, Piotra Kopka, mają znaczenie priorytetowe dla Bełchatowa i wszystkich mieszkańców.

– Takie rozwiązanie może znakomicie ograniczyć, a w niedalekiej przyszłości całkowicie wyeliminować problem odoru w mieście. Wszystkie nasze działania mają jeden cel – aby komfort mieszkańców był jak największy – mówi Piotr Kopek.

ZKF-y będą dodatkowo wyposażone w instalację odzysku biogazu, który po przemianie na energię elektryczną i cieplną zostanie wykorzystania na potrzeby oczyszczalni. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można zmniejszyć zakup energii elektrycznej nawet o 20 procent, co z kolei pozwoli znacznie ograniczyć wydatki. Władze spółki liczą, że w ciągu kilkunastu lat, dzięki takim oszczędnościom zwróci się całkowity koszt inwestycji.

Budowa najprawdopodobniej rozpocznie się w przyszłym roku, wszystko zależy od terminu podpisania umowy z NFOŚiGW. Potrwa ona około 18 miesięcy. Oznacza to, że nowe rozwiązanie technologiczne, które ma poprawić jakość powietrza w mieście, zacznie działać w roku 2019.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na lata 2017-2019” przewiduje także realizację innych zadań. Jednym z nich będzie planowana na przyszły rok modernizacja 2,5 kilometrów głównej magistrali wodociągowej miasta od stacji uzdatniania wody na Myszakach do ulicy Sienkiewicza i od hali odżelazaczy do oczyszczalni ścieków.

Kolejną inwestycją będzie remont głównego kolektora sanitarnego Bełchatowa. Prace obejmą odcinek około 3 km – od ul. W. Pileckiego do oczyszczalni ścieków przy ul. Piotrkowskiej. Obie modernizacje będą wykonywane metodą bezwykopową. Oznacza to, że podczas prac nie powinno być żadnych utrudnień, w tym również komunikacyjnych, dla mieszkańców.

W ramach dofinansowania z NFOŚiGW spółka Wod-Kan planuje także wybudować kanalizację czterech bełchatowskich ulic: Groszkowskiego, Kolejowej, Mokrej i Jasińskiego.

Całość prac będzie kosztować około 31 milionów złotych, z czego dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie ponad 19 mln 600 tys. złotych.

Czytaj więcej

Skomentuj