Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego organizuje konkursy w ostrowskich przedszkolach i szkołach: konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, konkurs o wiedzy ekologicznej i sozologicznej dla szkół podstawowych, konkurs projektów edukacyjnych dla uczniów gimnazjów.

Istotą konkursów jest uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważną rolę pełni w naszym życiu ochrona środowiska, a zwłaszcza selektywna zbiórka odpadów. Głównym celem konkursów jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie dobrej postawy i szacunku do środowiska wśród dzieci i młodzieży w szkołach. „Sądzę, że taka edukacja, kształtowanie nowych przyzwyczajeń oraz pogłębianie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami ma szansę tak wpłynąć na dzieci i młodzież, iż w przyszłości będą w pełni świadomi swoich obowiązków względem środowiska” – mówi Andrzej Strykowski, prezes ZOiGO „MZO” S.A.

źródło: mzo.ostrow-wielkopolski.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj