Zakończyła się, trwająca od niemal 10 miesięcy, kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w szczecińckim EcoGenreatrorze. CBA chce zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kontrolerzy skupili się na czasie, gdy obiekt powstawał. Jeden z wątków kontroli dotyczył umowy jaką między Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów a Korporacją Budowlaną Doraco, która w 2015 r. otrzymała niemal 27 mln zł. Drugi gwarancji bankowych złożonych przez głównego wykonawcę – Mostostal – przekazanych podwykonawcom, gdy ten zszedł z placu budowy. Chodzi o 34 mln zł. CBA nie poinformowało w której z nich dopatrzyło się nieprawidłowości.

Obie firmy na początku budowy ze sobą współpracowały – Doraco było podwykonawcą Mostostalu, ale w wyniku sporu w 2015 r. zaprzestało prac. Jak informuje Wojciech Jachim z ZUO Szczecin, zrobiło to z winy Mostostalu, który z kolei odmówił uregulowania opłat za wykonane już prace.

Kwestią uregulowania opłat musiał zająć się ZUO – jako inwestor ponosi bowiem solidarną odpowiedzialność za zobowiązania generalnego wykonawcy

Dlatego 24 czerwca 2015 r. ZUO i Doraco zawarły  porozumienie określające warunki pokrycia  roszczeń Doraco w stosunku do Mostostalu. Na jego podstawie ZUO wypłaciło Doraco wynagrodzenie.

Gdy w 2016 r., po wykonaniu 80 proc. prac, z placu budowy zszedł także Mostostal, który winą za to obarczał ZUO, ten odmówiło oddania mu 34 mln zł gwarancji bankowych, które przekazał na spłacenie innych podwykonawców Mostostalu.

Sprawa trafiła do sądu. Ten przyznał rację Mostostalowi, ale wstrzymał wykonanie wyroku do czasu rozpatrzenia postępowania przed Sądem Najwyższym.

Obecnie Mostostal domaga się także od ZUO 120 mln zł za świadczenia zrealizowane w ramach zawartego kontraktu. W związku z opóźnieniami, a ostatecznie zejściem Mostostalu z placu budowy, ZUO żąda od niego 160 mln zł. Budowę spalarni – za 741 mln zł, czyli 75 mln zł drożej niż pierwotnie miała kosztować – dokończyła firma z Włoch.

ZUO Szczecin zapewnia, że nie boi się wyników kontroli CBA. – Spółka ZUO była kontrolowana już 25 razy przez różne instytucje państwowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Skarbowy w Szczecinie, Urząd Zamówień Publicznych, ZUS, Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego i żadna z tych kontroli nie wykazała istotnych nieprawidłowości – mówił, cytowany przez Gazetę Szczecińską, Wojciech Jachim, rzecznik prasowy ZUO Szczecin.

Czytaj więcej

Skomentuj