201 milionów złotych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych zostanie na budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koszalinie.

Umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek. Projekt zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie wraz z miastem Koszalin. Zadaniem instalacji będzie odzysk energii z odpadów, których nie da się poddać recyklingowi. Inwestycja w Koszalinie powstanie dzięki dotacji oraz pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ciepło i prąd

“Wydajność zakładu to 30 tysięcy ton odpadów na rok. Instalacja będzie posiadała moc 12 megawatów. Rocznie wyprodukuje ponad 100 000 GJ energii cieplnej, która w stabilnych stawkach powędruje do mieszkańców Koszalina, a także ponad 18000 MWh rocznie energii elektrycznej zasilającej nasz lokalny system elektroenergetyczny” – czytamy w komunikacie PGK Koszalin.

– To jest historyczna umowa jeśli chodzi o wartość, ale myślę, że przede wszystkim też o zakres oddziaływania gospodarki odpadami Koszalina, okręgu koszalińskiego i zaprzyjaźnionych z nami miast – mówił Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina. – To projekt bardzo drogi, bo przekraczający 200 milionów netto, ale przede wszystkim projekt, który pozwoli nam na ograniczenie składowania tych frakcji odpadów, które nie nadają się już do recyklingu.

Dzięki spalarni PGK Koszalin Sp. z o.o. odzyska energię z odpadów pozostałych po procesach przetwarzania powstających w gminach: miasto Koszalin, gmina Będzino, gmina i miasto Bobolice, gmina Malechowo, gmina Manowo, gmina Polanów, gmina i miasto Sianów oraz gmina Świeszyno. To pozwoli na zagospodarowanie powstających na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie „niechodliwych” frakcji niepodatnych na recykling lub tych, których recykling jest bardzo kosztowny. Inwestycja zredukuje również m.in. koszty zagospodarowania odpadów resztkowych „na zewnątrz”.

Działanie proekologiczne

– PGK Sp. z o.o. opracowało Studium Wykonalności projektu oraz wnioski o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane na etapie oceny formalnej i oceny merytorycznej oraz przyjęte zostały przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą NFOŚiGW – mówił Tomasz Uciński, Prezes Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. – To jest dla nas bardzo radosny moment. Dziękuję wszystkim współpracownikom i instytucjom za zaangażowanie w tej projekt. Inwestycja rusza po 15 latach dyskusji, z czego bardzo się cieszę.

Budowa sfinansowana zostanie częściowo poprzez dotację, częściowo – pożyczkę ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek, 19. grudnia 2022 roku w sali 300 koszalińskiego magistratu oficjalnie podpisano umowę na finansowanie tego przedsięwzięcia.

– W ostatnim czasie to kolejna taka inwestycja strategiczna, która pozyskuje środki w ramach szeroko rozumianych programów rządowych – mówił Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. – Najważniejsze jest to, że po wielu latach, te inwestycje są wreszcie realizowane, że podejmowane są właściwe kroki. Setki milionów złotych popłyną do mieszkańców Pomorza Zachodniego na inwestycje proekologiczne – dodawał.

Kto i ile za to zapłaci?

Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 201 mln zł netto, a planowane źródła finansowania inwestycji to:

* dotacja z NFOŚiGW do 72 mln zł;

* pożyczka z NFOŚiGW do 129 mln zł;

* wkład własny 10 000,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu priorytetowego nr 2.1.3 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”

Priorytet bezpieczeństwo

– Ta inwestycja przede wszystkim pozwoli zabezpieczyć stabilne ceny energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkańców. Oczywiście na cenę końcową składa się wiele czynników – zbiórka, transport, prowadzenie punktów selektywnej zbiórki, ale tego typu inwestycje pozwalają zabezpieczyć mieszkańców nawet przy takiej sytuacji geopolitycznej, jaką mamy dziś – tłumaczy przed podpisaniem umów Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

ITPOK Koszalin obsłuży populację ok. 100-120 tys. mieszkańców, mieć będzie przybliżoną wydajność ok. 30 tys. Mg/rok.

Zapewni:

  • przetworzenie odpadów za kwotę poniżej 430 zł/Mg (ponad 20% taniej niż koszt odbioru przez firmy zewnętrzne),
  • ponad 100.000 GJ energii cieplnej rocznie (co pozwoli na ogrzanie ponad 3 tys. gospodarstw domowych).

Czytaj więcej

Skomentuj