Pod Krakowem powstanie ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt. W konsultacjach społecznych mieszkańcy wskazali Lasy Tynieckie jako najlepszą lokalizację dla takiego obiektu.

Podczas społecznych konsultacji zorganizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa i Miejskie Centrum Dialogu zaproponowano dwie lokalizacje – Pleszów oraz Lasy Tynieckie. Zdecydowaną większością głosów wygrała druga propozycja. Jako główne argumenty podawano dużą odległość Lasów Tynieckich od centrum miasta, skupisk ludzkich i głównych dróg, naturalne zadrzewienie terenu, sporą powierzchnię działki oraz małe zanieczyszczenie powietrza.

Kraków na ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt przeznaczyć chce ok. 3-hektarową działkę z  możliwością zwiększenia jej powierzchni w przyszłości. Jednak ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji nie została jeszcze podjęta. Obecnie analizowane są wyniki konsultacji, a kolejnym etapem będzie wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z projektem koncepcyjnym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj