Nagroda w ramach konkursu Real Estate Impactor, organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, w kategorii „inicjatywa wnosząca nową jakość dla mieszkańców miast” została przyznana miastu Kraków.

Kraków doceniono za szereg inicjatyw wnoszących nową jakość dla mieszkańców miast. W imieniu mieszkańców odebrał ją Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza. Miasto w ostatnich latach zrealizowało wiele programów dotacyjnych, pomocowych, których celem była walka ze smogiem, a w konsekwencji poprawa jakoś życia  dla mieszkańców. Efekty tych działań to zmniejszenie się szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 i  szkodliwego benzo(a)pirenu.

Faktem jest, że proces usuwania starych palenisk jest długotrwały i wymaga współpracy na wielu szczeblach samorządu. Obecnie trwa aktualizacja nowego programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który będzie wytyczał kolejne kierunki działań w zakresie poprawy powietrza w Krakowie i Małopolsce.

Przypominamy, że Real Estate Impactor to gdyńskie, coroczne spotkania ekspertów rynku nieruchomości i samorządowców. W tym roku wydarzenie oraz gala odbyły się w formule online. 28 sierpnia, w piątek, poznaliśmy laureatów nagród tegorocznej edycji kongresu.

Wręczono nagrody m.in. w kategoriach: nowa ikona miasta, wizja zmieniająca oblicze miasta, inicjatywa wnosząca nową jakość dla mieszkańców miast czy innowacyjne podejście do projektowania przestrzeni.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj