Spółka PGE Energia Ciepła rozpatruje zastosowanie ścieków z oczyszczalni krakowskiego MPWiK jako źródła wody zasilającej jednostki wytwórcze w elektrociepłowni. Na świecie ten sposób wykorzystania oczyszczonych ścieków jest już stosowany w energetyce, w Polsce prawie w ogóle.

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE podejmuje obecnie różne działania w ramach idei gospodarki obiegu zamkniętego. Ich głównym celem jest zminimalizowanie ilości wody pobieranej ze środowiska naturalnego (rzeki, jeziora) na korzyść powtórnego wykorzystania oczyszczonego ścieku.

Jak wyjaśnia Piotr Szarek, członek zarządu PGE Energia Ciepła: – W każdym z oddziałów spółki przeprowadzone zostały audyty wodno-ściekowe, które zobrazowały stopień wykorzystania wody na cele energetyczne oraz ilości wytwarzanego ścieku. Podczas audytu rozpatrywano również alternatywne możliwości pozyskiwania wody zamiast typowych ujęć, jakimi są rzeki czy jeziora. W jednym z wariantów wskazano możliwość wykorzystania oczyszczonego ścieku z oczyszczalni komunalnej jako źródła wody zasilającej jednostki wytwórcze. Obecnie w Polsce wykorzystuje się oczyszczone ścieki komunalne w niewielkim stopniu, a prawie w ogóle w taki sposób jaki planowany jest w Krakowie.

Pobudki środowiskowe i ekonomiczne

Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli istotnie zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, a dodatkowo znacznie obniży koszty związane z poborem wód z aktualnie wykorzystywanych ujęć. Piotr Szarek podkreśla, że zgodnie z najnowszymi trendami, opłaty za pobór wody z naturalnych ujęć będą sukcesywnie wzrastały stając się jednym ze znaczących kosztów w sektorze energetycznym.

– W projekcie należy wskazać niezbędne działania dotyczące wstępnego uzdatnienia ścieku, które byłyby po stronie oczyszczalni, jak również modernizację stacji uzdatniania oczyszczonego ścieku, za którą odpowiadałaby elektrociepłownia – wymienia Piotr Szarek.

20-letnie doświadczenia Katowic

Potrzebę wprowadzenia w życie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego dostrzeżono już blisko 20 lat temu w Katowicach. Corocznie, od 2000 r., około 1,5 mln m3 ścieków oczyszczonych w oczyszczalni w Dąbrówce Małej jest wykorzystywanych przez elektrociepłownię do procesu chłodzenia. Co za tym idzie, instalacja corocznie pozwala zmniejszyć zużycie ograniczonych zasobów wody pitnej o prawie 1,5 mln m³, co na przestrzeni 20 lat daje oszczędności dla środowiska ok. 30 mln m3 wody pitnej.

Ścieki z oczyszczalni eksploatowanej przez Katowickie Wodociągi, ze względu na wykorzystywanie w instalacji chłodzenia elektrociepłowni, muszą być oczyszczane do ostrzejszych niż wymagane przez przepisy prawa oraz posiadane pozwolenie wodnoprawne. Pomimo tego, że ścieki oczyszczone spełniają określone w umowie parametry, ze względu na swój charakter, w szczególności zawartość zawiesin, bakterii i glonów, muszą być poddawane dalszemu uzdatnianiu.

Więcej na temat wykorzystania ścieków do chłodzenia elektrociepłowni w Katowicach można przeczytać w najnowszym wydaniu miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”.

Czytaj więcej

Skomentuj