Niecałe półtora roku na rynku w Nowym Sączu działała stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Miasto nie chce go odkupić od właściciela – przedsiębiorstwa wodociągowego. Stacja zostanie więc przeniesiona.

Uruchomioną w październiku 2018 r., i zasilaną energią elektryczną produkowaną w oczyszczalni ścieków, stację wyłączono 31 stycznia.

Miejsce, w którym stoi, czyli płyta sądeckiego rynku, ma przestać funkcjonować jako parking. Próby przeniesienia stacji trwają. Właściciel urządzenia – Sądeckie Wodociągi – zaproponował gminie jej odkupienie za kwotę 25 tys. zł.

Miasto odpowiada: to za drogo

Jak przekazał Jakub Pędzich z biura prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza na rynku dostępne są już urządzenia tańsze, a to tego technologicznie bardziej zaawansowane. Dodatkowym argumentem przemawiającym za decyzją o nieodkupieniu stacji ładowania jest fakt, że nie posiada ona już gwarancji.

– Propozycja złożona przez spółkę Sądeckie Wodociągi, zakładająca odkup stacji ładowania za kwotę 25 361,42 zł, jest zatem niekorzystna – stwierdził Pędzich cytowany przez portal nowysacz.naszemiasto.pl.

Sądeckie Wodociągi posiadają pięć aut elektrycznych, ale że Nowy Sącz to miasto poniżej 100 tys. mieszkańców, więc nie obejmie go obowiązek montażu ogólnodostępnych stacji ładowania, wynikający z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Sądeckie Wodociągi wyjaśniają

Jak piszą przedstawiciele Sądeckich Wodociągów, biuro prasowe Urzędu Miasta ujawniło jedynie część korespondencji w tej sprawie. W nieujawnionych informacjach znalazła się korespondencja dotycząca umożliwienia dzierżawy stacji firmie zewnętrznej. “Przypomnijmy, że po okresie darmowego testowania stacji Sądeckie Wodociągi pismem z dnia 5 września 2019 r. zwróciły się do Urzędu Miasta o możliwość dokonania zmian w umowie, polegającej na umożliwieniu wydzierżawienia stacji ładowania pojazdów firmie świadczącej tego rodzaju usługi” – czytamy na stronie przedsiębiorstwa. – “Wobec braku zgody na takie rozwiązanie Sądeckie Wodociągi pismem z dnia 11 października 2019 r. zaproponowały miastu odkupienie stacji. Ponieważ i ta propozycja została odrzucona Sądeckie Wodociągi, wobec sygnalizowanego przez władze miasta zamiaru likwidacji parkingu, były zmuszone stację zamknąć – informują Sądeckie Wodociągi i dodają, że pominięcie w komunikacie Biura Prasowego informacji o propozycji wydzierżawienia stacji innemu podmiotowi wprowadza czytelnika w błąd sugerując, jakoby przedsiębiorstwo było zainteresowanie wyłącznie sprzedażą stacji i to po relatywnie wysokiej cenie.
Tymczasem stacja, mimo że została zamknięta, zostanie ona uruchomiona w pobliżu  siedziby spółki przy ul. Wincentego Pola. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy.

Czytaj więcej

Skomentuj