Marszałek województwa zachodniopomorskiego nie wypłacił jeszcze trzynastych pensji byłym pracownikom Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, którzy 1 stycznia przeszli do Wód Polskich. Nie wyklucza, że to zrobi, chociaż uważa, że to zobowiązanie finansowe nowego pracodawcy.

Wody Polskie poinformowały, że większość marszałków województw wypłaciła lub w najbliższym czasie wypłaci „trzynastki” pracownikom, którzy do końca ubiegłego roku pracowali w zarządach melioracji. Niewykluczone, że przelewy będą zrobione jeszcze przed Świętami Wielkiejnocy.

Marszałek mówi “nie”

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz jeszcze deklaracji wypłaty „trzynastek” nie złożył. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca nie ukrywa, że jest zaniepokojony postawą marszałka. Twierdzi, że zarówno od marszałka, jak i likwidatora zachodniopomorskiego WZMiUW usłyszał wcześniej deklaracje wypłaty tego świadczenia.

Z kolei marszałek Olgierd Geblewicz w piśmie skierowanym do osób zatrudnionych w Wodach Polskich wyjaśnił, że pracownicy nabywają praw do trzynastych pensji po zakończeniu roku, a więc najwcześniej 1 stycznia, a wtedy już byli zatrudnieni w Wodach Polskich.

– To nowy pracodawca winien wypłacić należne ludziom wynagrodzenia. Marszałek kilkakrotnie zwracał się z monitami w tej sprawie, deklarując jednocześnie, że w imię solidarnej odpowiedzialności jest gotów do rekompensaty części kosztów – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Marszałek przedstawił nawet ekspertyzę prawną, z której wynika, że „trzynastki” to zadanie Wód Polskich. Powołał się na art. 542 ust. 5 nowego Prawa wodnego, który określa, że przejście pracowników nastąpiło według art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcy staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku pracowników samorządowych zatrudnionych do końca ubiegłego roku w urzędach marszałkowskich, wykonujących zadania z  zakresu świadczeń rodzinnych. Pracownicy ci z dniem 1 stycznia stali się pracownikami urzędów wojewódzkich i to wojewodowie wypłacili należne im dodatkowe świadczenia roczne za 2017 rok – zwrócił uwagę marszałek Geblewicz.

Wody Polskie mówią “nie”

– Jeżeli w terminie do 31 marca bieżącego roku Wody Polskie nie wypłacą należnych ludziom trzynastek, pracownikom będzie przysługiwać roszczenie, do którego solidarnie zobowiązani będą obecny i poprzedni pracodawca. Zarząd Województwa (Zachodniopomorskiego – przyp. red.) rozważa wypłatę świadczeń bez zbędnej zwłoki, aby pracownicy nie ponosili skutków pośpiesznie i chaotycznie wprowadzanych przez rząd reform. Naszych roszczeń będziemy dochodzić już bezpośrednio od Wód Polskich – zapowiada marszałek Olgierd Geblewicz.

– Dla prezesa Wód Polskich najważniejsze było, żeby nie traktować pracowników jako „żywe tarcze” w różnych sporach, tylko przenieść ten spór na poziom urząd-urząd – powiedział nam Sergiusz Kieruzel, rzecznik prasowy Wód Polskich.

Prezes Daca poruszył kwestię „trzynastek” w piśmie do wszystkich marszałków województw z 16 lutego oraz w piśmie do Głównego Inspektora Pracy z 8 marca. Prezes Daca wskazuje, że prawo do trzynastek dla części pracowników Wód Polskich mogą ustalić wyłącznie organy samorządu terytorialnego. Prezes Wód Polskich zauważa też, że środki na te wynagrodzenia powinny zostać zabezpieczone w budżetach urzędów marszałkowskich na 2017 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

5 Komentarze

  1. Brawo Marszałku! Najpierw poobsadzał samymi PSLi PO (samymi nieudacznikami) w Zarządzie Melioracji w Szczecinie i nakradli ile wlezie, a my pracownicy zostaliśmy z nalepką łapówkarzy i nie chcą wypłacić trzynastki . Teraz jesteśmy w nowej firmie i nasz Prezes CELEBRYTA-Misiewicz płaci nam po 2 tyś na rękę i traktuje nas jak durni . Podziękujemy wam przy urnie. ZAPAMIETAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Skomentuj