Zakup taboru, budowa parkingów typu Park & Ride, ścieżek rowerowych i inne inwestycje mające na celu ograniczenie ruchu w centrach miast. Właśnie ogłoszono nabór w konkursie w ramach działania „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych” dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o dofinansowania mogą składać samorządy, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, a także zarządcy infrastruktury transportowej w transporcie zbiorowym oraz przedsiębiorcy, a w przypadku realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – partnerzy prywatni.

Dofinansowywane mogą być np. zakup taboru, budowa zaplecza technicznego dla jego obsługi, centrów przesiadkowych, systemy zarządzania ruchem (m.in.: systemy centralnego sterowania sygnalizacją, systemy sygnalizacji akustycznej, systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy, itd.).

Pieniądze będą także na budowę i przebudowę parkingów typu Park & Ride, Bike & Ride, Kiss & Ride oraz inwestycje mające na celu usprawnić ruch dla pieszych i rowerzystów oraz budowę buspasów i inwestycji ograniczających ruch aut w centach miast, a także działania informacyjne dla powyższych inwestycji.

Maksymalna poziom dofinansowani może sięgnąć 85 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. W części przypadków projekty mogą być również dofinansowywane z budżetu państwa. Łączna kwota przeznaczona na wymienione inwestycje to niemal 7,5 mln zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r. Jego szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj