Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest skierowanie bazy istniejącej bazy związanej z wodorem na tory nowej gospodarki, która będzie prowadziła Polskę na ścieżce ku bardziej zielonej energii, ku neutralności klimatycznej – powiedział we wtorek w Katowicach minister Michał Kurtyka.

Minister klimatu i środowiska uczestniczył w podpisaniu umowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ws. 81 mln zł dofinansowania do zakupu 20 autobusów miejskich zasilanych wodorem w programie “Zielony Transport Publiczny”.

Kurtyka przypomniał, że Polska jest piątym producentem wodoru na świecie i trzecim w Unii Europejskiej.

– Oczywiście można mówić, że ten wodór jest związany dzisiaj z naszymi tradycyjnymi przemysłami, ale kompetencje przecież istnieją: to oznacza dziesiątki, setki wykwalifikowanych inżynierów, techników, to oznacza bogatą bazę naukową – wskazał minister. – Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest skierowanie tej bazy na tory nowej gospodarki, która będzie prowadziła Polskę na ścieżce ku bardziej zielonej energii, ku neutralności klimatycznej. W tym kontekście niesłychanie ważna jest rola woj. śląskiego, ze względu na potężny potencjał przemysłowy, na fakt, że to jest region, przed którym wyzwania jakie związane są z transformacją są największe – dlatego też rozmawiamy na temat choćby największej alokacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – ale takimi konkretnymi projektami, wokół których możemy mobilizować siły, możemy budować kompetencje na przyszłość, są projekty dotyczące właśnie transportu autobusowego opartego na wodorze.

Zaakcentował również, że projekt Metropolii jest dotąd największy w Polsce w tej dziedzinie, przez co pełni ona rolę forpoczty, pioniera, a jednocześnie wkracza w przemysł XXI w., aby powstające w nim miejsca pracy były na miarę polskich aspiracji i służyły wzmacnianiu konkurencyjności Polski w relacji do Unii Europejskiej i reszty świata.

Czytaj więcej

Skomentuj