1 / 4

Rozpoczęło się intensywne zalesianie terenu dawnej szkółki roślin ozdobnych w Krzyżownikach. Jeszcze w listopadzie zasadzonych zostanie tam prawie 28 tys. dębów i lip z domieszką buków, klonów i brzóz, a to dopiero początek. Docelowo powierzchnia leśna będzie wynosić 55 ha, co przekłada się na ok. 270 tys. drzew.

– Cieszę się, że zalesianie terenu w Krzyżownikach rozpoczęło się zgodnie z planem – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, który sam także wziął udział w akcji sadzenia drzew.
– To inwestycja ważna nie tylko dla okolicznych mieszkańców, ale wszystkich poznaniaków
i poznanianek. Las to naturalna tarcza, która chroni przed zanieczyszczeniami powietrza, wysokimi temperaturami i przeciwdziała skutkom zmian klimatu, a także świetne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie miejscy radni, którzy zgodzili się na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Zmiana decyzji

Decyzję o zalesieniu działek pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską
w Krzyżownikach prezydent Jacek Jaśkowiak podjął w lipcu 2019 r. Już w październiku 2020 r. zabezpieczono cały teren i udostępniono go mieszkańcom (m.in. zlikwidowano elementy zagrażające bezpieczeństwu i przygotowano ścieżki dla pieszych). Z sadzeniem drzew trzeba było jednak poczekać na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wcześniej w tym miejscu planowane było bowiem powstanie pola golfowego.

– Plan zakłada nie tylko zwiększenie lesistości obszaru położonego w północno-zachodnim klinie zieleni, lecz także podniesienie jego atrakcyjności. Pomoże w tym wyznaczenie stref,
w których będą mogły pojawić się obiekty sportowo-rekreacyjne. Dzięki temu na terenie dawnej szkółki mogą powstać m.in. boiska, korty, place zabaw czy siłownie zewnętrzne. Nowy plan umożliwi również adaptację istniejących budynków do prowadzenia usług
– sportowych, gastronomicznych oraz związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną
i zdrowotną – tłumaczy Natalia Weremczuk, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Zagęszczanie nasadzeń

Cały teren ma powierzchnię około 60 ha, z czego ponad połowa (32 ha), jest porośnięta zielenią wysoką. Zagęszczenie drzew w tym miejscu jest jednak bardzo nieregularne.
W planach są więc dodatkowe nasadzenia. Pozostały obszar, nieporośnięty zielenią wysoką (o powierzchni 23 hektarów) zostanie zalesiony.

W listopadzie nasadzenia będą prowadzone na pierwszych 5 ha. Na początek zasadzonych będzie 27 900 sztuk rodzimych sadzonek drzew liściastych. Ze względu na warunki siedliskowe będą to przede wszystkim dęby i lipy drobnolistne z domieszką buków, klonów i brzóz. Sadzenie drzew odbywa się przy współudziale partnerów – firm Reforest’Action i Green-Up. Wzajemna współpraca jest jednym z rezultatów Connecting Nature Enterprise Summit, konferencji organizowanej w Poznaniu w czerwcu tego roku, podczas której prezentowane były działania miasta na rzecz wprowadzania rozwiązań opartych na przyrodzie do miejskich przestrzeni i ich wpływ na jakość życia mieszkańców.

– Reforest’Action to globalna inicjatywa ukierunkowana na zachowywanie, przywracanie,
a także sadzenie nowych lasów na całym świecie. Naszą rolą jest sprostanie dwóm największym wyzwaniom naszych czasów – kryzysowi klimatycznemu oraz utratą bioróżnorodności. Poprzez nasze działania staramy się także stworzyć miejsca dostępne dla lokalnych społeczności i wspierać zrównoważony rozwój miast oraz terenów wiejskich. Reforest’Action daje firmom i osobom indywidualnym możliwość podjęcia konkretnych działań na rzecz lasów poprzez finansowanie drzew za pośrednictwem unikalnej cyfrowej platformy „crowdplanting’owej”. Zebrane w ten sposób fundusze wykorzystuje się do wspierania lokalnych projektów zalesieniowych, które zagwarantują miejscowym społecznościom pełne spektrum korzyści i usług ekosystemowych – mówi Jędrzej Damski
z firmy Green-Up będącej partnerem technicznym Reforest’Action w Polsce.

W akcję, z inicjatywy Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice oraz Rady Osiedla Strzeszyn, włączyli się okoliczni mieszkańcy. Wziął w niej udział również prezydent Poznania. Kolejne drzewa będą sadzone sukcesywnie w kolejnych latach.

– Realizacja tego zadania jest szczególnie ważna w dobie postępujących zmian klimatycznych, w szczególności w zakresie pochłaniania przez lasy dwutlenku węgla, produkcji tlenu, łagodzenia efektu miejskiej wyspy ciepła, retencji wodnej, pochłaniania pyłów, redukcji hałasu czy produkcji substancji prozdrowotnych – wyjaśnia Mieczysław Broński, dyrektor Zakładów Lasów Poznańskich. – Bardzo się cieszymy, że prezydent miasta postawił las nad pole golfowe. Bez wątpienia skorzystają na tym kolejne pokolenia poznaniaków i poznanianek.

Funkcja rekreacyjna

Zgodnie z uchwalonym we wtorek planem zagospodarowania przestrzennego teren pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską będzie pełnił także funkcję rekreacyjną
i edukacyjną, które będą realizowane w kolejnych latach. Przeznaczone na to zostanie około 5 ha. W sąsiedztwie terenów leśnych będzie można korzystać z urządzeń służących rekreacji. Pojawi się także ścieżka dendrologiczna, na których osoby odwiedzające ten teren będą mogły zapoznać się z pracami wykonywanymi przez leśników.

Zakład Lasów Poznańskich rozpoczął już także poszukiwania potencjalnych inwestorów, zainteresowanych zagospodarowaniem nieużytkowanych budowli, znajdujących się na terenie byłej szkółki roślin.

Czytaj więcej

Skomentuj