Dla tych osób, które nie posiadają profilu zaufanego lub e-dowodu, a chcą skorzystać z dotacji na przydomową fotowoltaikę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował kolejne ułatwienie w programie „Mój Prąd”. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na stronie gov.pl przez pełnomocnika.

– Nowa opcja w „Moim Prądzie” ma na celu maksymalne poszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje. Z końcem marca rozstalismy się z papierowymi wnioskami, a od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o fundusze – wyjaśnia prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu „Mój Prąd” znajduje się na stronie mojprad.gov.pl i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać, a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

Wdrożenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje przez pełnomocnika to ostatni krok w procesie cyfryzacji obsługi klienta w „Moim Prądzie”. Warto przypomnieć, że w momencie uruchomienia programu – 30 sierpnia 2019 r. – jedyną możliwą opcją było składanie papierowych wniosków o dofinansowanie.

Czytaj więcej

Skomentuj