1 / 8

Powstająca nad Kaczawą promenada wkrótce stanie się świetnym miejscem rekreacyjnym, które dzięki murkowi oporowemu pełnić będzie również funkcję przeciwpowodziową.

Przebudowa ul. Nadbrzeżnej i budowa bulwaru nad Kaczawą w Legnicy dobiegają końca. Za kilka dni będzie można w pełni oddać się aktywnemu lub biernemu wypoczynkowi. Koszt inwestycji to ok. 3 mln zł, z czego ok. 1 mln 255 tys. zł stanowi dofinansowanie unijne.

Rekreacyjnemu bulwarowi towarzyszyć będą nie tylko zielone skwery, ale także elementy małej architektury (m.in. ławki czy leżaki). Nadbrzeżny trakt połączy ul. Kartuską z Wrocławską, która niedawno przeszła gruntowną przebudowę.

Inwestycja obejmowała przebudowę ul. Nadbrzeżnej i budowę promenady na powierzchni ok. 4,6 tys. m.kw. W części drogowej powstały jezdnia i chodniki oraz zatoki postojowe. Bulwar zbudowany jest z kostki i płyt kamiennych. Zagospodarowuje się enklawy zieleni. Wkrótce zmieni się także organizacja ruchu na ul. Nadbrzeżnej. Jej odcinkiem od Wrocławskiej do Limanowskiego mieszkańcy będą jeździć w jednym kierunku, natomiast od Limanowskiego do Kartuskiej – w dwóch.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj