W kaliskim ratuszu podpisano umowę z wykonawcami projektu pod nazwą „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”. Inwestycja finansowana w 50% przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności umożliwi wybudowanie w Kaliszu ponad 83 km sieci kanalizacji sanitarnej, 24 km kanalizacji deszczowej oraz 22 km przepompowni ścieków. Całość kosztów inwestycyjnych wyniesie blisko 80 mln zł, z czego miasto przeznaczy na ten cel ponad 30 mln zł.
Inwestycją objętych zostanie sześć osiedli: Majków, Chmielnik, Piwonice, Szczypiorno, Miła, Winiary. Dzięki modernizacji zlikwidowanych zostanie 14 wylotów , którymi ścieki sanitarne odprowadzane są bezpośrednio do rzeki Prosny.
Kalisz jest jednym z 22 beneficjentów, którym Komisja Europejska przyznała dofinansowanie z Funduszu Spójności w 2004 r. w sektorze środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj