Zmodernizowaną stacji uzdatniania wody otwarto 26 września br.  w Raciborzu. W ramach kontraktu zmodernizowano technologię uzdatniania wody celem dostosowania parametrów wody uzdatnianej do wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

Modernizacja przeprowadzona była na obiektach istniejącej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Gamowskiej, które posiadają pełne zaplecze infrastrukturalne niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania. W wykonanym systemie uzdatniona woda surowa pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompy głębinowe, zainstalowane w studniach wierconych ujęcia wód podziemnych, dopływać będzie do zbiorników napowietrzania i dalej do filtrów ze złożem piaskowo – braunsztynowym.


Wykonawcą kontraktu o wartości ponad 1,8 mln euro było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe "BORBUD" oraz firma Gutkowski

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj